4

REALISATIE

Bij Realisatie – uitvoering wordt tijdens de bouw structureel en incidenteel controle uitgevoerd om voor u de gewenste kwaliteit te waarborgen.

In 27 weken een schoolgebouw van 3 verdiepingen voor 600 leerlingen neerzetten, inclusief sporthal kan alleen door het uiterst efficiënte BIM.

MANAGEN OP LOCATIE

Gedurende het uitvoeringstraject wordt op de bouwplaats technische en esthetische controle uitgevoerd, en er wordt verslag gelegd van de voortgang zowel financieel, in tijd als kwaliteit en veiligheid in de bouwverslagen. Middels onze software ziet u exact de voortgang per bezoek en kan u de status nalezen. Simpel gezegd: u blijft als opdrachtgever in regie, maar wij nemen u de dagelijkse zorgen uit handen tijdens de uitvoering.

Bij de oplevering lopen we samen met u en de uitvoerende partij door het gehele gebouw en noteren alle punten. Dit is van belang omdat het Proces Verbaal van Oplevering (PVO) een officieel document is waarna het gebouw uw verantwoordelijkheid is. Wij zorgen ervoor dat uitvoerende partijen de afspraken nakomen, en geven advies in de financiële en contractuele afronding. Wij zijn een deskundig adviseur voor u in dit traject zodat u nooit alleen staat.

Uw aanspreekpunt tijdens de Realisatiefase zal de directievoerder of toezichthouder  zijn. Realisatie Uitvoering behelst de fasen UD.

UD – Uitvoering – Directievoering

Het doel van directievoering is het namens opdrachtgever begeleiden van en toezien op de uitvoering van het werk.

–          Voeren van directie
–          Houden van toezicht conform contractstukken
–          Houden van toezicht op architectuur (esthetisch toezicht)
–          Opnemen van het werk na uitvoering

Ontdek de andere fasen

ontwikkeling
1

Ontwikkeling

ontwerp
2

Ontwerp

bouwvoorbereiding
3

Bouwvoorbereiding