1

ONTWIKKELING

Bij Ontwikkeling helpen wij u bij het SMART maken van uw ‘wilde idee en/of wensen’.

Wij ontwerpen vanuit de visie Mens-Gebied-Gebouw, integratie van deze onderdelen is meerwaarde creëren.

Tineke Wijbenga – Directeur

DRIE OPBOUWENDE NIVEAUS

Onze benadering begint bij uw wensen, het ‘hart’ of de ‘roos’ van visie; de Mens/ Organisatieontwikkeling. Dat begint meestal bij de vraag waarom? Welke ambitie, welk idee, welke stip op de horizon wilt u bereiken? Vervolgens gaan we die doelstelling SMART maken.

Na Mens is het tweede niveau de Gebiedsontwikkeling. Door middel van een Quick Scan brengen wij vooraf zoveel mogelijk locatie specifieke zaken in beeld. Op basis van Mens en Gebied kunnen we gezamenlijk met u de risico’s en kansen voor de realisatie van het Gebouw in beeld brengen. Dit kan u veel tijd, geld, en ergernis tijdens het proces schelen!

Op derde niveau, de Gebouwontwikkeling, helpen wij u met het vastleggen van de uitgangspunten en kaders voor het verdere ontwerp en realisatietraject.

Uw aanspreekpunt tijdens de Ontwikkelingsfase is de directie van Wijbenga | Tromp. Ontwikkeling behelst de STB-fasen IH, PD en SO.

IH – Initiatief / Haalbaarheid

Het doel van de Initiatief / Haalbaarheid is het inventariseren en analyseren van een huisvestingsbehoefte of marktvraag en het onderzoeken van de haalbaarheid van een project om in die behoefte of marktvraag te voldoen.

PD – Projectdefinitie

Het doel van de Projectdefinitie is het inventariseren en vastleggen van de ambities, eisen, wensen, verwachtingen en voorwaarden van de opdrachtgever en toekomstige gebruikers, dat op basis daarvan een ontwerpproces kan worden gestart.

SO – Structuurontwerp

Het doel van het Structuurontwerp is het ontwikkelen van een globale voorstelling van het project, zodanig dat deze een goed beeld geeft van de oplossingen op stedenbouwkundige schaal en van de hoofdvorm en hoofdindeling van de bebouwing.

Ontdek de andere fasen

ontwerp
2

Ontwerp

bouwvoorbereiding
3

Bouwvoorbereiding

realisatie
4

Realisatie