2

ONTWERP

Bij Ontwerp vertalen wij uw wensen naar werkelijke ruimtes die u bij ons kunt komen beleven in VR.

Inventarisatie van de risico’s in een vroeg stadium reduceert de faalkosten.

Albrecht Wijbenga – Directeur/ Architect

VAN 2D NAAR 3D

In deze fase gaan we echt vormgeven, we vertalen uw wensen naar beleving en techniek; architectuur en bouwkunde. Ook bij Ontwerp beginnen we bij de Mensbeleving. Wat willen we zien, voelen, horen, ruiken en proeven. We doen dit door het ontwerp als een soort Guest Journey te doorlopen. We kijken daarbij naar kwaliteit van ruimte en hoe we de technische zaken zo vormgeven dat het aansluit bij het beoogde gebruik. Naar mate het ontwerp vordert komt er steeds meer nadruk op de materialisatie, detaillering en techniek te liggen. Door onze flexibele ontwerpwerkwijze in 3D houden we het eindresultaat scherp voor ogen, zowel in Tijd, Geld, als ook Kwaliteit (beleving). Door die basiswaarden te borgen, integreren we mens en techniek, en maken we het ontwerpproces tot een feestje!

Uw aanspreekpunt tijdens de Ontwerpfase zal de projectarchitect zijn. Ontwerp behelst de fasen VODO en AO.

VO – Voorontwerp

Het doel van het Voorontwerp (VO) is het ontwerpen van een globale voorstelling van het bouwwerk, zodanig dat deze een goed beeld geeft van de situering, de functionele en ruimtelijke opbouw, bestemmingen, gebruiksvoorzieningen, en de architectonische verschijningsvorm en de integratie van constructieve en installatietechnische aspecten.

DO – Definitief Ontwerp

Het doel van het Definitief Ontwerp (DO) is het ontwerpen van een gedetailleerde voorstelling van het bouwwerk, zodanig dat deze een goed beeld geeft van de verschijningsvorm, de interne en externe structuur, het materiaalgebruik, de afwerking en detaillering, de constructieve opbouwen aard en capaciteit van de installaties.

AO – Aanvraag omgevingsvergunning

Het doel van de Aanvraag Omgevingsvergunning is het gereed maken van alle aanvullende benodigde stukken ten behoeve van een reguliere aanvraag, activiteit bouwen. Tevens kan deze fase gebruikt worden om de laatste opmerkingen uit het DO te verwerken zodat er geen tegenstrijdigheden tussen de documenten van de diverse adviseurs aanwezig is.

Ontdek de andere fasen

ontwikkeling
1

Ontwikkeling

bouwvoorbereiding
3

Bouwvoorbereiding

realisatie
4

Realisatie