3

BOUWVOORBEREIDING

Bij bouwvoorbereiding wordt uw ontwerp technisch compleet en integraal uitgewerkt die in lijn is met de gekozen uitgangspunten (de visie | beleving waar het om gaat).

Alle intelligentie zit in 1 model, clashes vinden plaats achter je bureau en niet meer op de bouw.

Martin van der Meulen – BIM bouwkundige

Realisatie -voorbereiding betreft de integrale uitwerking van het ontwerp. Ten eerste ten behoeve van een goede prijs- en contractvorming met de aannemer. De uitgewerkte tekeningen en overige documenten geven duidelijk aan wat, hoeveel en van welke kwaliteit geleverd moet worden.

Ten tweede ten behoeve van de controle in het werk. Wordt er inderdaad wel geleverd wat er afgesproken is? Zonder deze tekeningen is goede directievoering / toezicht niet mogelijk. Na contracteren van de uitvoerende partijen worden de tekeningen uitgewerkt naar werktekeningniveau, zodat deze als leidraad dienen voor de werkvoorbereider en uitvoerder.

Uw aanspreekpunt tijdens de bouwvoorbereidingsfase zal de projectleider of bouwtechnisch-ontwerper zijn.  Bouwvoorbereiding behelst de fasen TOPC en UO.

TO – Technisch ontwerp

Het doel van het Technisch Ontwerp is het zodanig – in technische zin – uitwerken en specificeren van het bouwwerk in al zijn facetten, dat op basis daarvan definitieve prijsvorming kan plaatsvinden.

PC – Prijs- en Contractvorming

Het doel van de Prijs- en Contractvorming is het selecteren en contracteren van een ‘aanbiedende partij’ voor de uitvoering van het project. (in deze opzet als traditionele contractvorm, maar P&C kan ook ingezet worden bij Geïntegreerde Contractvormen als Bouwteam, Turn-Key, etc. Tijdens de Projectdefinitie adviseren wij over u de beste contractvorm voor het project)

UO – Uitvoering gereed ontwerp

Het doel van het Uitvoering gereed Ontwerp is het zodanig uitwerken van het ontwerp, dat aan de hand daarvan de productie van bouw- en installatiecomponenten, alsook de daadwerkelijke uitvoering en assemblage op de bouwplaats kan plaatsvinden.

Ontdek de andere fasen

ontwikkeling
1

Ontwikkeling

ontwerp
2

Ontwerp

realisatie
4

Realisatie