proces Wijbenga | Tromp architecten en adviseurs

WAT DOEN WIJ?

Advies
Wijbenga | Tromp architecten en adviseurs geven advies op het gebied van huisvesting. Het advies kan bestaan uit: Het onderzoeken van de mogelijkheden zoals: haalbaarheidsstudie, locatiestudie, exploitatieonderzoek e.d. en het definiëren van het wensenpakket (programma van eisen). Dit is voor vele opdrachtgevers een intensief proces, een proces waar naast visie, kennis en inzicht over het ‘rekenen & tekenen’ essentieel zijn.

Bouwmanagement
Wijbenga | Tromp architecten en adviseurs zorgen tijdens de bouw (als hier om gevraagd word) voor toezicht op de bouw. Zij hebben bouwmanagers die projecten leiden en directie kunnen voeren tijdens het aansturen van de bouw. De projectleider coördineert de bouw, leidt de vergaderingen en bewaakt de planning en voortgang. In de fase is het voor de opdrachtgever cruciaal dat de uitvoering conform de plannen en het budgetwording uitgevoerd worden.

Architectuur
Door het inleven in de wensen en behoeftes van de klant, flexibel en oplossingsgericht denken wordt de vertaling slag gelegd naar de vormgeving & ruimtelijke beleving. Elk ontwerp is uniek, net als elke opdrachtgever en elke consument. Juist dat is onze toegevoegde waarde, geen standaardoplossingen maar maatwerk!

MENS GEBIED GEBOUW

Kenmerkend voor ons bureau is het integraal duurzaam ontwerpen, wat zich vertaald in de aanvliegroute van Mens Gebied Gebouw.

Vanuit het ‘mensdenken’ hechten wij veel waarde aan de kernwaarden (cultuur & geloof, hygiëne & veiligheid, geborgenheid, voeding en natuur) van de beleving van de mens en haar omgeving. In onze visie gaan wij uit van de unieke mens en zijn belevingswereld en willen een zo laagdrempelig mogelijke omgeving/gebied vormgeven. 

Door al een natuurlijke routing aan te leggen vanaf de aanfiets-|rij-|loop- routes loop je zo op het gebouw aan, in 1 vloeiende overgang, waardoor het gebouw een open en toegankelijk karakter krijgt indien wenselijk. Naast beheer- en onderhoudskosten op materialen en detaillering kijken wij met name naar het gebruik en haar gebruiker. Het combineren van functies en het compact houden van het gebouw en de installaties scheelt bovendien in de investeringskosten.

Middels de integrale ontwerpvisie zijn we in staat om gezamenlijk met u en de gebruiker de warme (belevings-)kant van de mens | onderwijs samen te laten komen met de hardere kant van het bouwproces | vastgoed. De beleving van het gebouw staat hierin centraal. Het programma van Emotie is minstens zo belangrijk als het programma van Eisen en  Wensen. Het zgn. ‘healing environment’ gaat uit van het creëren van een omgeving van onnodige ‘misfits’ worden voorkomen en waar het gevoel van welbehagen wordt vergroot. Dat houdt in dat we goed luisteren naar de wensen van de gebruikers. 

Door het gebouw ‘slechts ‘als een strategisch middel en onderdeel van het proces te zien, stellen we andere eisen aan het gebouw. Namelijk, we willen met het gebouw in kunnen spelen op de vraag (vandaag en in de toekomst) van onze gebruikers, medewerkers en omgeving. We stellen ons dan tijdens het totale ontwerpproces ook steeds de volgende vragen:

  • Hoe beleef ik een ruimte?  – vertalend in heldere en prettige vormgeving
  • Welke sfeer straalt het uit?  – o.a. kleur & materiaalgebruik, interieur & exterieur en omgeving
  • Hoe is de routing, wat zijn de looplijnen voor alle gebruikers van het gebouw?
  • De zichtlijnen – kunnen we elkaar voldoende zien en helpen?
  • Lichtinval – zoveel  mogelijk gebruik maken van natuurlijke middelen
  • Interactie met natuur

We willen een duurzaam, toekomstgerichte omgeving creëren; daarbij speelt het veranderingsproces een cruciale rol.

proces Wijbenga | Tromp architecten en adviseurs
proces Wijbenga | Tromp architecten en adviseurs
Mienskipsskoalle Sibrandabuorren

INTEGRAAL DUURZAAM

Kostenbewust ontwerpen betekend voor ons het maken van de juiste keuzes die passen bij de visie Mens, Gebied en Gebouw. Wij begeleiden onze opdrachtgevers van ‘idee’ tot werkelijk gerealiseerd gebied, gebouw en interieur. Wij doen dat voor de activiteiten:

Leren
Ontspannen
Verzorgen
Werken
Winkelen
Wonen

EXPERTISES

Wij hebben onze dienstverlening onderverdeeld in vijf expertisegebieden:

Ontwikkeling
Ontwerp
Bouwvoorbereiding
Realisatie
Gebruik

BIM proces Wijbenga | Tromp architecten en adviseurs

PARTNER VAN BIM LOKET
Het BIM Loket stimuleert de implementatie van BIM in de Nederlandse bouwsector, door het gebruik van open BIM-standaarden te bevorderen. BIM Loket is het centrale aanspreekpunt voor informatie over open BIM-standaarden. Ook het beheer van de standaarden wordt geleidelijk bij het BIM Loket ondergebracht. Het BIM Loket verbindt de relevante kennisorganisaties in Nederland en coördineert en versterkt de onderlinge aansluiting, zowel nationaal als internationaal.

BIM partner