Kostenbewust

Hoe wij kostenbewust bouwen

“Wij ontwerpen en realiseren binnen uw budget

Op basis van onze ervaring en kengetallen kunnen wij een inschatting maken van het budget in relatie tot uw wensen en eisen.

Wijbenga I Tromp architecten en adviseurs realiseert nieuwbouw, uitbreiding en verbouw. Wij zijn deskundig op het gebied van de uitwerking van wettelijke richtlijnen, normen en visie in een functionele vorm binnen het vastgestelde budget.

Onze deskundigheid stelt ons in staat creatieve oplossingen te vinden die een toegevoegde waarde zijn zonder dat dit hoeft te leiden tot een forse extra investering. Elke fase van het ontwerp en bouwproces wordt afgerond met een calculatie waardoor continu gevoel met het taakstellend budget wordt gehouden.

Aan aanvullende wensen (ambities) wordt een prijskaartje (budget) gehangen om teleurstellingen achteraf te voorkomen. Dit komt doordat aanvullingen of verminderingen van 1 van de hoeken binnen de “gelijkzijdige rekentekendriehoek” zorgt voor toename of afname in alle 3 de hoeken. Immers de driehoek ewmoet altijd gelijkzijdig blijven.

Wij zijn kostenbewust door:

– Advies te geven
– Compact te ontwerpen
– Heldere principes op te stellen
– Ramingen op te stellen
– Onderhoudsbewust te ontwerpen
– Schaalbaar maken van ontwerp
– Van groot naar klein te werken
– Vanuit GROTIK te werken

Vanuit onze deskundigheid komen wij op creatieve oplossingen die binnen uw budget passen!