Duurzaamheid

Hoe wij duurzaam te werk gaan

“Wij ontwerpen gebouwen met toekomstwaarde”

Wij vinden dat een gebouw moet bijdragen aan een positieve ontwikkeling van de leefomgeving en het milieu, zonder toekomstige generaties tekort te doen.

Duurzaamheid kan worden verdeeld in de 3 P’s, PEOPLE | PLANET | PROFIT. Er kan duurzaam gebouwd worden door met alle 3 de P’s rekening te houden in het gehele bouwproces, van locatiekeuze tot en met het onderhoudsplan.

Wanneer PEOPLE | PLANET | PROFIT met elkaar in harmonie zijn is er sprake van duurzame ontwikkeling. Wij denken vanuit dit principe doormiddel van onze visie MENS | GEBIED | GEBOUW. Onze duurzame ontwerpambities zijn hierdoor:

Energiezuinig
– Op BENG | ENG niveau
– Actieve energiereductie
– Passieve energiereductie

Toekomstbestendig
– Circulair en biobased
– Flexibel
– Lange levensduur
– Natuurinclusief en klimaatadaptief

Onze ambitie is om onze ontwerpen stapsgewijs van BENG naar ENG te brengen om een bij te dragen aan duurzame, toekomstbestendige economie en maatschappij.

Kortom, wij ontwerpen met oog voor duurzaamheid!