voortgezetonderwijs

MFA Gorredijk

MFA – Gorredijk

INTERIEUR, ONTSPANNEN

DE HUISKAMER VAN GORREDIJK

Vanaf medio 2016 is Wijbenga | Tromp gestart met het ontwerp van het nieuwe MFA Gorredijk; een ontmoetingscentrum voor jong en oud, waar de kleinsten naar school gaan (Flambou, Trimbeets) zich door ontwikkelen tot jonge volwassen (Burgemeester Harmsmaschool) en als volwassenen kunnen genieten van de activiteiten in de Skâns. Kortom iedereen kan straks genieten van het culturele centrum Gorredijk!

RSG Wiringherlant – Wieringerwerf

LEREN, Nieuwbouw

INPASSING IN EEN BESTAANDE OMGEVING

Middelbare school RSG Wiringherlant staat als een lichtgekleurd baken in het groen in contrast met het ‘groene’ volume (bestaande sporthal). De school is als het ware opgetrokken uit een blok lichte zeeklei, waaruit grote zichtvensters gesneden zijn, die een blik in de omringende wereld bieden. De uitsnijding van de zichtvensters geven het compacte volume een alzijdig, levendig en herkenbaar uiterlijk.

Agnieten college Zwartsluis

Agnieten College – Zwartsluis

LEREN, Nieuwbouw

ONDERWIJSGEBOUW TE ZWARTSLUIS VOLLEDIG IN BIM

Voor dit ontwerp zijn een aantal mogelijke varianten geschetst met in achtneming van de stedenbouwkundige uitgangspunten en door de gemeente gewenste beeldkwaliteit. Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in een compact bouwvolume waarbij de school om de sporthal heen is gevouwen.

Onderwijscluster Triviant

Onderwijscluster Triviant – Franeker

INTERIEUR, LEREN, Nieuwbouw

VAN 0-16 JAAR ONDER ÉÉN DAK

Voorwaarde van de gebruikers was dat een ieder haar eigen identiteit, karakter en uitstraling vertaalt zou zien in het gebouw door kleur en materiaal. De kinderopvang is in hout gematerialiseerd, de basisschool in metselwerk en metaal. Beplating is gebruikt voor de middelbare school. Dit sluit aan bij het wat meer serieuze karakter dat zo’n middelbare school moet uitstralen. Hoe ouder je wordt, hoe professioneler de omgeving moet zijn. Dit concept in materialisering is doorgetrokken van het exterieur naar het interieur.

Drenthe college Emmen

Drenthe College – Emmen

LEREN, RENOVEREN, Verbouw

CENTRUM VOOR INNOVATIEF VAKMANSCHAP (DCT)

Met het vernieuwde Centrum voor Innovatief Vakmanschap richt Drenthe College zich in Emmen nadrukkelijk op Duurzame Chemische Technologie. Een richting waar ook door de provincie Drenthe en de regio Zuidoost-Drenthe sterk op wordt ingezet. De nadruk ligt op de samenwerking tussen onderwijs, het bedrijfsleven en overheid. Het heeft als belangrijk doel de kwaliteit van technisch MBO-onderwijs te verbeteren.