basisonderijs

Mienskipsskoalle Sibrandabuorren

Mienskipsskoalle De Legeaën

INTERIEUR, LEREN

DE VORMING VAN EEN ONTMOETINGSSCHOOL

De nieuw te bouwen school in Sibrandabuorren moet in de loop van 2020 leerlingen die nu nog les krijgen op scholen in drie dorpen in De Lege Geaën gaan huisvesten. Wijbenga | Tromp architecten en adviseurs is met haar schetsontwerp door middel van een architectenselectie als winnaar uitgekozen. Met dit schetsontwerp en de visie ‘openheid richting de Mienskip’ zal Wijbenga | Tromp het ontwerp verder gaan vormgeven.

Lees verder
interieur Sint Paulusschool Leeuwarden

SPOORBOEKJE VOOR BASISSCHOOL

NIEUWS
Recentelijk hebben wij voor de Sint Paulusschool in Leeuwarden een spoorboekje vormgegeven. Dit boekje dient bij vervanging van meubilair of het stapsgewijs wijzigen van het interieur als leidraad. Door middel…
Lees verder
MFA Gorredijk

MFA Gorredijk

DE HUISKAMER VAN GORREDIJK

Vanaf medio 2016 is Wijbenga | Tromp gestart met het ontwerp van het nieuwe MFA Gorredijk; een ontmoetingscentrum voor jong en oud, waar de kleinsten naar school gaan (Flambou, Trimbeets) zich door ontwikkelen tot jonge volwassen (Burgemeester Harmsmaschool) en als volwassenen kunnen genieten van de activiteiten in de Skâns. Kortom iedereen kan straks genieten van het culturele centrum Gorredijk!

Lees verder
Onderwijscluster Triviant

Onderwijscluster Triviant

INTERIEUR, LEREN

VAN 0-16 JAAR ONDER ÉÉN DAK

Voorwaarde van de gebruikers was dat een ieder haar eigen identiteit, karakter en uitstraling vertaalt zou zien in het gebouw door kleur en materiaal. De kinderopvang is in hout gematerialiseerd, de basisschool in metselwerk en metaal. Beplating is gebruikt voor de middelbare school. Dit sluit aan bij het wat meer serieuze karakter dat zo’n middelbare school moet uitstralen. Hoe ouder je wordt, hoe professioneler de omgeving moet zijn. Dit concept in materialisering is doorgetrokken van het exterieur naar het interieur.

Lees verder
OBS Parkschool Coevorden

OBS Parkschool

LEREN

‘’DE VESTING’’

De school is gevestigd in het oude schootsveld van Coevorden, het van Heutszpark wat onderdeel uit maakt van het beschermde stadsgezicht. Als beeld van de school is een verwijzing gemaakt naar de oude vestingen die midden in het schootsveld ligt.

Lees verder
MFA Yders-Hoes Yde de Punt

MFA Yders-Hoes

MULTIFUNCTIONEEL STAAT CENTRAAL TE YDE – DE PUNT

Het programma van eisen wat geschreven is door BCN te Drachten is uitgangspunt geweest voor het ontwerp. Het is een gebouw geworden waarbij de multifunctionaliteit centraal staat. Het gebouw is ontworpen rondom een grote zaal welke wordt gevormd door samenvoeging van het onderwijsplein en “De Brink” van het dorpshuis.

Lees verder
Twamêster Wergea

OBS de Twamêster

LEREN

PASSIEF BOUWEN IN WERGEA

Middels een architectenselectie heeft Wijbenga | Tromp de opdracht verworven voor het ontwerp van een 8-klassige basisschool te Wergea. Door het principe Passief Bouwen hebben we aan ons eigen bureau een aantal doelen gesteld. Het moest een compact gebouw worden, hoge isolatie buitenschil, ruimte voor installaties, voorkomen van direct zonlicht, massa in het gebouw en lichte scheidingswanden ten behoeve van de flexibiliteit.

Lees verder
Menu