SCHOLEN BOUWEN

Wijbenga I Tromp architecten en adviseurs is specialist in scholenbouw, scholenbouw in zowel het basisonderwijs, voortgezet onderwijs als hoger onderwijs. Naast het bouwen van scholen is het beheer van scholen een belangrijk issue. Want scholen bouwen en beheren is sinds de decentralisatie van onderwijshuisvesting in 1997 een zaak van gemeenten en schoolbesturen. Wijbenga I Tromp architecten en adviseurs ervaart dat het bouwen van een school op basis van een zeker budget in conflict kan staan met het beheer van de school, door de samenhang in de verantwoordelijkheden en geldstromen tussen beide partijen.

Bij het bouwen van scholen streeft Wijbenga I Tromp architecten en adviseurs dan ook naar een integrale benadering van de bouw van scholen op basis van een betere afweging tussen initiële bouwkosten en structurele onderhouds-, schoonmaak- en energiekosten. Wijbenga I Tromp architecten en adviseurs ontwikkelt als expert in het bouwen van scholen leerzame omgevingen voor basis onderwijs, voortgezet onderwijs en hoger beroepsonderwijs.

Maak eens kennis met Wijbenga I Tromp architecten en adviseurs. Bel voor onze visie op het bouwen en beheren van scholen: 0515 42 58 00.