Wilhelminalaan

Heerde

Wilhelminalaan

WONEN IN HET GROEN

We zijn door Junco benaderd om mee te denken over de herontwikkeling van de Wilhelminaschool in Heerde. Deze locatie krijgt een herbestemming; er komen appartementen voor 1-2 persoonshuishoudens.
Naast de locatie staat de oude directeurs woning van de voormalige school (andere bouwperiode). Het is geen monument, maar wel een bijzondere woning die grotendeels in het groen staat. Om deze woning goed tot zijn recht te laten komen is het wenselijk de nieuwbouw niet te dicht bij deze woning te situeren. De kopgevels kunnen worden verzacht, hierdoor krijg je meer aansluiting bij de schaalgrootte in de omgeving. Het gebouw is aan alle zijden omringd door groen. De nieuwe invulling bied volop kansen om de natuurlijke omgeving te integreren.

Het concept voor de herbestemming bestaat uit de volgende stappen:

Stap 1. Massa’s
De bouwmassa ontstaat aan de hand van de uitgangspunten en het telmodel.
– Positionering conform bouwvlak
– Korrelgrootte overeenkomstig met bestaande school
– Groot volume vrijstaand op de kavel

Stap 2. Routing
Ontsluiting van het gebouw in de hoek. Toegankelijk van zowel de voorzijde als vanaf de achterzijde. Zo zijn de groenstrook tpv. de oude spoorlijn en ook het plantsoen aan de voorzijde goed bereikbaar. Galerijen aan de achterzijde.

Stap 3 Architectuur en vormentaal
Voor de gevelopbouw en vormgeving.
zijn er verschillende ambitieniveaus.

Positionering op de kavel
Balkons Aan zuidzijde zon en uitzicht op de tuin, half inpandig. Galerij ontsluiting aan de noordzijde, dit gedeelte van het terrein heeft voornamelijk een functionele invulling. Parkeren aan de noordzijde, waar men op basis van routing met de auto eerst het terrein bereikt. Bergingen zo veel mogelijk in het losse bouwvlak, zodat er in het hoofdvolume meer ruimte overblijft voor appartementen

Wilhelminalaan

Heerde

BVO: 2.475 m2

BOUWJAAR

in ontwikkeling

OPDRACHTGEVER

Junco B.v.

DEEL DIT PROJECT:

In samenwerking met: