Stichting Philadelphia zorg

Kampen

Stichting Philadelphia zorg

NIEUWBOUW VOOR STICHTING PHILADELPHIA ZORG
De bewoners van Stichting Philadelphia Zorg woonden voorheen in kleine woongroepen verspreid door Kampen. In de nieuwe situatie zijn de bewoners geclusterd in een woongebouw van 28 woon-zorgeenheden en twee gemeenschappelijke woonkamers. Waarbij het gebouw is ingericht voor mensen die zorg nodig hebben uit categorie 3/4 van het zorgzwaartepakket.
Uit locatieonderzoek is deze ‘historische’ plek gekozen, vanwege de gunstige ligging ten opzichte van het centrum en verschillende voorzieningen. Aanvankelijk zou het mavo gebouw gerenoveerd worden, maar dit bleek vanwege de indeling niet haalbaar. Hierdoor was nieuwbouw noodzakelijk.
De hoge mate van complexiteit van dit project werd veroorzaakt door: het bestemmingsplan, beschermd stadsgezicht, kappenkaart en (de) haalbaarheid.

Samen met de werkwijze van het Huis van Philadelphia is er door middel van o.a. feelgoodsessies gewerkt aan het samenstellen van het programma van eisen, het voorlopig ontwerp en het definitief ontwerp. De sleutelwoorden hierbij waren flexibiliteit en alternatief gebruik van open en gesloten ruimten.

Stichting Philadelphia zorg

Kampen

BVO: 2526 m2

Zorg, Total Engineering ontwerp

BOUWJAAR

2019

OPDRACHTGEVER

Stichting Philadelphia Zorg

DEEL DIT PROJECT:

In samenwerking met: