VOORDE, COEVOERDEN

Coevorden

VOORDE, COEVOERDEN

SELECTIE PRIJSVRAAG 51 LEVENSLOOPBESTENDIGE WONINGEN
Voor deze uitvraag hebben wij in samenwerking met Plegt-Vos een plan ontwikkelt voor 51 levensloopbestendige woningen. Helaas hebben wij deze prijsvraag niet gewonnen, maar zijn wij wel geprezen voor de architectuur en de presentatie.

Een uniek concept waarin het sociale geborgen karakter met het hedendaags comfort worden gecombineerd. Waar mensen zelfstandig kunnen wonen, maar ook (zware) zorg kunnen krijgen. Een gezonde | helende omgeving (het zgn. ‘healing environment’ is het creëren van een omgeving waar onnodige stress wordt voorkomen door ‘misfits’ tussen de gebruikers en omgeving te minimaliseren en het gevoel van welbehagen te verhogen. In de woning hebben we dat op de volgende manier meegenomen.

Vanuit de stedenbouwkundige onderlegger ontstaan er twee woonhoven en een tweetal openbare knooppunten. De hoven zijn een aaneenschakeling van beschutte binnenruimten. De hoven zijn compact en de voordeuren liggen allen aan het hof, waar zich de gemeenschappelijke tuin bevindt. De plek voor ontmoeting. Van oudsher stond hier de pomp voor de watervoorziening en aan de poort naar het hofje kon je aflezen hoe rijk de stichter was. Dit zijn de ingrediënten waarmee ons plan is opgezet. Het parkeren wordt aan de randen van het plangebied opgelost zodat de hoven en hun knooppunten zo veilig mogelijk worden. Aan de westzijde, op de Batavierenstraat is er haaks parkeren (24 plaatsen) voor Hof 1 en 22 plaatsen voor Hof 2. Er is voorzien in 4 mindervalide plaatsen.

Vitaliteit en mobiliteit zijn belangrijke speerpunten. Het is bewezen dat een gezonde omgeving een helend effect heeft op mensen, wij hebben dan ook in ons ontwerp rekening gehouden met de aspecten van healing environment. Zoals; het vormgeven van ruimten, lichtinval – zichtlijnen, kleurgebruik, natuur en oriëntatie.
Enkele toepassingen in het plan nader toegelicht: A. Rollatorpad; mobiliteit en ontmoeten B. Moestuin | groentetuin | vlindertuin; ontmoeten en natuur C. Beweegplein; ontmoeten en mobiliteit. D. Poorten naar de hoven; heldere oriëntatie en zichtlijnen.

A. Door middel van de aanleg van het ‘rollatorpad’ in een 8 vorm rondom het gebied wordt iedereen uitgenodigd om te bewegen. We leggen een padenstelsel aan waarbij ontmoetingen plaatsvinden op de knooppunten. ”
B. Een moestuin | groentetuin en vlindertuin zijn plekken om te ontmoeten en een praatje te maken. Participatie van de ouderen, een activiteit die er toe doet.
C. Het sociale component van vereenzaming wordt ondervangen met het centrale knooppunt met beweegplein. Van oudsher is de waterpomp dé ontmoetingsplek, de fontein is daar nu het symbool van, gezamenlijk een potje jeu de boules, schaken of lekker bijkletsen bij het water.
D. De poortgevels, geïnspireerd op de gevel van de oude aardappelzetmeelfabriek en het grenskantoor, geven een heldere oriëntatie van waar je je bevindt.

De binnenzijde van de hoven heeft een vriendelijk en kleinschalig karakter. De individuele woning is daarin herkenbaar. Op een subtiele manier hebben we dit gedaan met lamellen bij de voordeur en het raam. Dit raam maken we op kijkhoogte zodat wanneer je op de bank zit je altijd zicht en contact hebt met buiten en de binnentuin en dus met elkaar. Aan de zijde van de achtertuinen is de individuele woning herkenbaar aan een rij uitstekende strekken

VOORDE, COEVOERDEN

Coevorden

BVO: 51 Levensloopgeschikte woningen

Selectie prijsvraag

BOUWJAAR

-

OPDRACHTGEVER

Plegt - Vos

DEEL DIT PROJECT:

In samenwerking met: