MFA Swettehûs

Scharnegoutum

MFA Swettehûs

GEBOUW PASSEND IN DORPS KARAKTER

Voor de nieuwbouw van een basisschool is na een architectenselectie verweven op basis van een schetsontwerp op een andere locatie in Scharnegoutum. Omdat de door de Gemeente Súdwest-Fryslân aangedragen locatie op veel weerstand vanuit het dorp stuitte is alsnog besloten nieuwbouw te plegen op de bestaande locatie van de basisschool. Maar omdat dit gebouw/locatie reeds was toegezegd aan het bestuur van het dorpshuis is door de Gemeente besloten een multifunctionele accommodatie te bouwen.

In het nieuwe MFA zijn het dorpshuis Elim, de basisschool CBS Op é Hichte en de peuterspeelzaal die een ruimte zal gebruiken van de school ondergebracht. Kinderopvang Thuis-bij-Thea is ook aan het programma toegevoegd. Een aantal ruimten van het dorpshuis worden verhuurd aan huisartsen en fysiotherapie.

Alvorens tot een definitieve vorm te komen zijn verschillende varianten onderzocht waarbij gezien werd naar functionaliteit in relatie tot de verschijningsvorm en bestemmingsplan.
Uiteindelijk is er voor gekozen een markant rond gebouw met twee bouwlagen welke uitloopt in een lager deel waarin het dorpshuis wordt gehuisvest. In het ronde gebouwdeel met daarop de ‘geschubde’ hellende daken zijn de onderwijsfuncties en de kinderopvang gehuisvest. Het ronde ‘houten’ gebouw manifesteert zich als een paviljoen in het groen. Het gebouw vormt de verbinding tussen de Legedyk en De Terp. Het dorpshuis met dokterspraktijk wordt benaderd vanaf de Legedyk. De school en kinderopvang vanaf De Terp. De gevels worden gekenmerkt door een verticaal raster van houten stijlen waartussen de kozijnen en andere invullingen zijn geplaatst. De entrees zijn in het volume uitgesneden zodat deze goed herkenbaar zijn.

Basisschool CBS op é Hichte werkt volgens het TOM-onderwijs. TOM staat voorn Team Onderwijs op Maat en brengt veranderingen en vernieuwing. TOM-onderwijs wordt ook wel in vier pijlers weergegeven, namelijk:
– personeel
– inrichting van de leeromgeving
– organisatie;
– en dat alles binnen de schil van ontwikkeling

‘In de leeromgeving zien we een gebouw dat we optimaal proberen te benutten. Het gebruik van het lesplein, de tussenruimten en de gang zijn ruimten buiten het lokaal die worden gebruikt voor het onderwijs. In het gebouw maken we gebruik van moderne middelen die het onderwijs ondersteunen. We trachten het gebouw uitdagend in te richten met de materialen en thema’s/projecten die gelden in de school; zo bieden wij een rijke leeromgeving.’

Het gebouw is van binnen enorm flexibel. Met name het interieur van de basisschool is zo ingericht dat de meerderheid van lokalen verschuifbare wanden heeft. Er is veel openheid door de vide waar je uitkijkt op de begane grond wat tevens een gezamenlijke ruimte is van de klaslokalen. Deze ruimte is voor de helft afgeschermd door ook weer een flexibele wand. Door deze wand te verwijderen ontstaat er een podium. Alle inrichtingselementen in de gezamenlijke ruimtes zijn verrijdbaar. Zo kan de setting snel worden veranderd.

MFA Swettehûs

Scharnegoutum

BVO: 1860m2

CBS op 'e Hichte, dorpshuis Skearnegoutum, peuterspeelzaal, kinderopvang Thuis-bij-Thea, huisarts & fysio

BOUWJAAR

2013

OPDRACHTGEVER

Gemeente Súdwest-Fryslân

DEEL DIT PROJECT:

In samenwerking met: