MFA Noordstee

Stadskanaal

MFA Noordstee

SLEUTELWOORD VOOR DIT PROJECT ‘SAMEN’

Aan de Berkenstraat in Stadskanaal staat MFA Noordstee. sleutelwoord in dit project: ‘samen’. De methodes BIM en Design & Build werden ingezet om gebruikers en omwonenden vanaf het begin bij het bouwproces te betrekken. Het resulteerde onder meer in een vloer die voor elke gebruiker een eigen kleur heeft. Dit benadrukt de eigen identiteit, vergroot de herkenbaarheid.

Noordstee is een duurzaam gebouw met een lage EPC-waarde. Dit is bereikt door onder meer het gebouw te voorzien van een warmtepomp met bodembronsysteem. Het gebouw huisvest een gymzaal en ruimtes voor voetbalvereniging S.P.W., Wijkraad Noord organiseert er zijn activiteiten. Peuters en kleuters gaan naar de kinderopvang of de peuterspeelzaal.
In een buurt waar voorheen veel activiteiten over de wijk versnipperd waren, brengt MFA Noordstee jong en oud nu bijeen. Het parkeerterrein is zoveel mogelijk in het groen ingebed door de plaatsing van bomen tussen de parkeerplaatsen. Tevens worden de bomen gebruikt als begeleiding naar de hoofdentree, alsmede dat deze schaduwplekken verzorgen op de speelterreinen voor de kinderen.

De bestaande gebogen bomenrij blijft zoveel mogelijk gehandhaafd en vormt de begeleiding naar de hoofdentree. Het paviljoen bestaat uit een hoger en lager deel. Dit komt voort uit het zorgvuldig plaatsen van de verschillende gebruikers rondom de centrale entree en functies op de verdieping plaatsen die daar geschikt voor zijn, in combinatie met de ambitie om het paviljoen zo compact mogelijk te maken, in verband met de exploitatiekosten en de logistieke opzet. Zo zijn het Ontmoetingscentrum met bijbehorende functie en de kantine en kantoren van de voetbalvereniging SPW op de verdieping gesitueerd, de rest bevindt zich op de begane grond. I.v.m. de integrale toegankelijkheid van het gebouw en bevoorrading van de keuken, wordt er een (brandcard)lift geplaatst.

Het hogere deel van het paviljoen heeft een kleine verdraaiing vanaf de entree, waardoor de plaats van de entree extra benadrukt wordt. Als bijkomend voordeel, door deze verdraaiing, richt de tribune van de voetbalvereniging SPW zich recht op de speelvelden. De tribune aan de sportvelden geeft het paviljoen aan deze zijde z’n geheel eigen SPW ‘identiteit’. De kantine grenzend aan de tribune, heeft een wijds panoramisch blikveld op de speelvelden. De kleedkamers en ondersteunende functie zijn gemakkelijk te bereiken vanaf het veld. Om het hogere deel visueel zo laag mogelijk te maken, is gekozen voor een sterk horizontale geleding, een combinatie van metselwerk, houtachtige materiaal en glas. Het dak overstek is tevens een goede zonwering en beschermd de gevel van onnodig vuil worden. Uitgangspunt voor de materiaalkeuze is onderhoudsvriendelijk en duurzaam.

De Boerhaavestraat-zijde van de MFA is 1-laags, om het paviljoen zo klein mogelijk te laten lijken en zoveel mogelijk groen te tonen. Voor het lagere deel van het paviljoen, in aansluiting op de omliggende bebouwing, is gekozen voor een rode Groninger baksteen met daarin vrolijk verspringende ramen. In dit deel bevinden zich Catalpa kinderopvang en Welstad Peuterspeelzaal. Samen met het speelterrein voor de kinderen, naamgeving van Catalpa en welstad op de gevel, en het lage bouwvolume met z’n verspringende ramen, geven het paviljoen aan deze zijde een heel eigen Catalpa / Welstad ‘identiteit’.

Alle gebruikers kunnen vanuit de centrale hal in hun eigen ruimten komen en deze zijn apart afsluitbaar wat de beheersbaarheid van het gebouw ten goede komt. Het kantoor van de beheerder grenst direct aan het entreeportaal, hierdoor is er goed toezicht op het komen en gaan van de gebruikers. Alle algemene ruimten krijgen een eenduidige kleur op de vloer. De wanden worden wit, met uitzondering van de ondersteunende functies als toiletten, bergingen etc. Elke gebruiker krijgt z’n eigen kleur op de vloer in verband met de herkenbaarheid. Ook hier worden de wanden wit en de ondersteunende functies krijgen een bijpassende kleur. Door het gebruik van verschillende kleuren wordt de identiteit van de verschillende gebruikers benadrukt.

De heldere organisatie van de plattegronden met de benadrukking van de eigen identiteit van de verschillende gebruikers, zowel binnen als buiten, gekoppeld aan de landschappelijke verankering van het paviljoen in het groen, maken de nieuwe MFA tot een aanwinst in Stadskanaal Noord.

MFA Noordstee

Stadskanaal

BVO: 2140m2

Design&Build, BIM, nieuwbouw

BOUWJAAR

2012

OPDRACHTGEVER

Simon Benus Bouw b.v.

DEEL DIT PROJECT:

In samenwerking met: