Hippisch centrum

Terschelling

Hippisch centrum

RIJHAL EN RUITERVAKANTIEHUIZEN MET STAL!

Het project ‘Van Manege naar Hippisch Centrum’ houdt samengevat in; het realiseren van een kwalitatief hoogwaardige accommodatie ten behoeve van de hippische sport en verblijfsrecreatie. Doelstellingen zijn onder andere duurzaamheid, welzijn en kwalitatieve landschappelijke inpassing.
Hippisch Centrum Terschelling benut deze doelgroep met hoogwaardige recreatiewoningen voorzien van eigen stalling. Maar het gaat nog verder: ruimte om binnen te rijden met slecht weer, mogelijkheden om extra stalling te huren of aan te sluiten bij andere buitenritten. Kortom de vakantiedroom van elke ruiter.

Hippisch centrum

Terschelling

BVO: overdekte rij hal + stalling, recreatie woningen

Duurzaam, welzijn, kwalitatieve landschappelijke inpassing

BOUWJAAR

in ontwikkeling

OPDRACHTGEVER

Particulier

DEEL DIT PROJECT:

In samenwerking met: