ZUYDERZEE LYCEUM, LEMMER

Lemmer

ZUYDERZEE LYCEUM, LEMMER

STATUS: PRIJSVRAAG. EEN LEVEN LANG LEREN

Het Zuyderzee Lyceum in Lemmer is een openbare brede scholengemeenschap voor voortgezet onderwijs. Naast het Zuyderzee Lyceum krijgt ook Caleido ISK een plek in de nieuwbouw. Het is een ontmoetingsschool waarin kleinschaligheid en de individuele ontwikkeling van de leerling centraal staat. De visie van de school: een leven lang leren. Daarin is de school niet primair een plek voor kennisoverdracht maar de plek waar het brein gestimuleerd wordt zelf op zoek te gaan naar de passende kennis. Elke leerling is uniek en elk individu heeft zijn eigen stip aan de horizon. De school zorgt dat de leerling zijn eigen stip aan de horizon weet te bepalen en zich hierop weet voor te bereiden, door zelf de kennis te vergaren.

ZUYDERZEE LYCEUM, LEMMER

Lemmer

BVO: 4000 m2

Toekomstbestendig, circulair, trias energetica, onderhoudsarm, Frisse scholen klasse B

BOUWJAAR

-

OPDRACHTGEVER

Penta Rho

DEEL DIT PROJECT:

In samenwerking met: