ZUYDERZEE LYCEUM, LEMMER

Lemmer

ZUYDERZEE LYCEUM, LEMMER

STATUS: PRIJSVRAAG. EEN LEVEN LANG LEREN

Het Zuyderzee Lyceum in Lemmer is een openbare brede scholengemeenschap voor voortgezet onderwijs. Naast het Zuyderzee Lyceum krijgt ook Caleido ISK een plek in de nieuwbouw. Het is een ontmoetingsschool waarin kleinschaligheid en de individuele ontwikkeling van de leerling centraal staat. De visie van de school: een leven lang leren. Daarin is de school niet primair een plek voor kennisoverdracht maar de plek waar het brein gestimuleerd wordt zelf op zoek te gaan naar de passende kennis. Elke leerling is uniek en elk individu heeft zijn eigen stip aan de horizon. De school zorgt dat de leerling zijn eigen stip aan de horizon weet te bepalen en zich hierop weet voor te bereiden, door zelf de kennis te vergaren.

Het Zuyderzee Lyceum is een kleinschalige school, welke een overzichtelijke en prettige leeromgeving biedt voor de leerlingen. De school is tegelijktijd uitnodigend en toegankelijk. welke de verbinding met de omgeving, en bedrijfsleven en de toekomst wil op zoeken. Conceptueel denken en ontwerpen is belangrijk om tot mooie oplossingen te komen, maar het realiseren is evenzo belangrijk. het gebouw is verankerd met de plek, door een functionele as dwars door het gebouw te leggen. Deze as fungeert als verbindend element tussen de hoofdentree, de centrale ontmoetingsruimte, het buitenterras en de sportvelden die achter de nieuwe school liggen. De as zorgt voor een toegankelijke uitstraling van de school en eveneens voor twee afzonderlijke verblijfsplekken; rumoer aan de straatzijde en rust aan de waterzijde. Zo ontstaan twee schoolpleinen welke aansluiten bij de individuele voorkeuren van de leerling.

De centrale hal is het kloppend hart van de ontmoetingsschool. Aan de centrale hal grenzen de leerpleinen, keuken, overlegruimten en receptie. Aan de leerpleinen grenzen de lokalen en overlegruimten. De centrale hal is multifunctioneel; een plek om te ontmoeten, leren, lunchen, chillen en te gebruiken voor evenementen of presentaties.

Door gebruik te maken van kleur worden de verschillende domeinen geaccentueerd in bijvoorbeeld het meubilair of de prints op de wanden. Dit maakt het voor de leerlingen en docenten gemakkelijker om zich te oriënteren binnen het gebouw.

ZUYDERZEE LYCEUM, LEMMER

Lemmer

BVO: 4000 m2

Toekomstbestendig, circulair, trias energetica, onderhoudsarm, Frisse scholen klasse B

BOUWJAAR

-

OPDRACHTGEVER

Penta Rho

DEEL DIT PROJECT:

In samenwerking met: