RSG Wiringherlant

Wieringerwerf

RSG Wiringherlant

INPASSING IN EEN BESTAANDE OMGEVING

Middelbare school RSG Wiringherlant staat als een lichtgekleurd baken in het groen in contrast met het ‘groene’ volume (bestaande sporthal). De school is als het ware opgetrokken uit een blok lichte zeeklei, waaruit grote zichtvensters gesneden zijn, die een blik in de omringende wereld bieden. De uitsnijding van de zichtvensters geven het compacte volume een alzijdig, levendig en herkenbaar uiterlijk.

Stedenbouwkundige inpassing
De locatie vormt de beëindiging van de groene strip, die begrenst wordt door de Oosterterpweg, Terpweg en de vaart Oosterterptocht. In deze groene strip bevinden zich vrijstaande gebouwen in het groen, zoals het zwembad en de sporthal. In aansluiting op deze stedenbouwkundige typologie heeft Wijbenga | Tromp gekozen voor een alzijdig, vrijstaand gebouw in het groen. De architectonische kwaliteit van de huidige sporthal is zeer beperkt, maar voorlopig zal de hal de komende jaren blijven staan. Om het ‘bunker achtige’ van de huidige sporthal wat te verminderen en het meer in de groene strip te laten passen, zijn de buitenmuren van de bestaande hal met een klimop begroeit.

Hoofdopzet gebouw
Uitgangspunt voor de nieuwbouw is een compacte school met een heldere structuur. Het ‘blok’ van de school is als het ware uitgehold en de ruimte van ELOS er in laten zakken. ELOS staat voor Europa als leeromgeving op scholen en is gericht op het optimaal voorbereiden van de leerlingen op de internationale samenleving. Op deze manier heeft de ELOS een bijzondere plek in de school gekregen en is er vanuit elke hoek van het gebouw bijna zicht op ELOS of heeft er een verbinding mee.
Het programma is globaal op te delen in vier onderdelen te weten; VMBO, HAVO/VWO, sport en administratieve/ondersteunende functies die een overlap met elkaar hebben. De belangrijkste daarvan zijn de aula en de mediatheek/ELOS-lab. In het ontwerp zijn de vier onderdelen zo geordend en in elkaar geschoven dat de aula en de ELOS een centrale plek in de school krijgen. Deze twee functies vormen het hart van de nieuwe school, de aula op de begane grond en de mediatheek op de eerste verdieping. De vier onderdelen zijn rondom dit hart gesitueerd. Elke functie heeft zijn eigen specifieke kleurstelling in het interieur, zodat het makkelijk herkenbaar is waar je je bevindt in het gebouw. Door onder meer toepassing van een hergebruik steen voor de gevel en een duurzaam installatieconcept met warmtepomp past het ontwerp binnen de duurzaamheidsvisie en het Frisse Scholen-concept waar RSG Wiringherlant naar streefde. De compactheid heeft niet alleen als voordeel dat het goedkoper bouwen en energiezuiniger is, maar dat ook alle looplijnen korter zijn en dat een grote school kleinschalig oogt.

RSG Wiringherlant

Wieringerwerf

BVO: 9253m2

Nieuwbouw, Frisse scholen

BOUWJAAR

2013

OPDRACHTGEVER

Friso plan

DEEL DIT PROJECT:

In samenwerking met: