OBS Parkschool

Coevorden

OBS Parkschool

‘’DE VESTING’’

De school is gevestigd in het oude schootsveld van Coevorden, het van Heutszpark wat onderdeel uit maakt van het beschermde stadsgezicht. Als beeld van de school is een verwijzing gemaakt naar de oude vestingen die midden in het schootsveld ligt.

“De vesting” is een zeer compact gebouw met een centraal onderwijsplein, waar rondom de onderwijslokalen, gymzaal en andere dienende functies liggen. Het speellokaal heeft een centrale plek aangezien deze ook voor toneelvoorstellingen gebruikt kan worden en kan zowel vanuit de gymzaal gebruikt worden als ook vanuit het centrale onderwijsplein. Het onderwijsplein is de verbinding tussen begane grond en verdieping. Het plein is een zeer lichte ruimte door het toepassen van een glazen dak. Het is een sheddak met aan de zuid zijde semi-transparante zonnepanelen en aan de noordzijde glas, waardoor alleen indirect zonlicht naar binnen komt.

De entree van de school bevindt zich aan de Poppenharelaan-zijde met een oprijlaan voor de school langs waar de kiss & ride ligt. Naast de vesting aan de gymzaal-zijde bevindt zich het parkeerterrein. Dit parkeerterrein kan in de weekenden gebruikt worden door gebruikers van de gymzaal. Deze heeft een eigen entree aan stadskant. Parkeerterrein en de speelterreinen worden omzoomd door een met gras begroeide aarden wal.

De materialisering van het gebouw aan de buitenzijde is een zeer robuust metselwerk, dat onder een lichte hellingshoek is geplaats met daarin grote terug liggende ramen. De smalle ‘schietgaten’ zijn van verschillende kleuren glas zodat in de avonduren “de vesting” veranderd in een strooisel van gekleurde oplichtende lijnen.

Doelstelling voor de nieuwbouw van de OBS Parkschool Coevorden was het realiseren van een energiezuinige school waarbij verwarmings- en traditionele koelsystemen zo goed als overbodig zijn. Bij het gekozen ontwerp van de school is getracht zo veel mogelijk alle facetten, zoals Programma van Eisen, duurzaamheid, landschappelijke inpassing, uitstraling van de school, innovatief gebruik van de nieuwste energie zuinige technieken, gebruiksvriendelijkheid etc. te integreren. Zo zijn de wanden en daken zwaar geïsoleerd uitgevoerd, is natuurlijke ventilatie toegepast, welke op een energie zuinige manier opgewarmd wordt en wordt er zoveel mogelijk gebruik gemaakt van passieve zonne-energie en zonnecollectoren.
Een duurzame school is ook een goed functionerende en gemaakte school, die uniek is in zijn soort en passend bij zowel onderwijsvisie als zijn omgeving.

OBS Parkschool

Coevorden

BVO: 1990m2

Nieuwbouw, energiezuinig, centrale onderwijsplein

BOUWJAAR

2013

OPDRACHTGEVER

Onderwijsstichting Arcade

DEEL DIT PROJECT:

In samenwerking met: