Mienskipsskoalle De Legeaën

Sibrandabuorren

Mienskipsskoalle De Legeaën

DE VORMING VAN EEN ONTMOETINGSSCHOOL
In het schoolgebouw de Mienskipskoalle zijn onderwijs, kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang, peuterspeelzaal en welzijnsactiviteiten voor kinderen samengevoegd. De nieuwe school past bij het type onderwijs, is toekomstbestendig en laat zich vooral als een prettig thuis aanvoelen.

Gelegen in de Legeaën, de meren en de lage wouden, zijn we goed bekend met de omgeving, haar specifieke kenmerken en het dorpse karakter.

Dit project komt voort uit samenwerking van drie basisscholen in de omgeving. Van deze drie is CBS De Twatine in Gauw de grootste, met 58 leerlingen. De kristlik nasjonale skoalle De Reinbôge in Tersoal en de openbare basisschool De Lege Geaën in Sibrandabuorren hadden afgelopen schooljaar (17/18) elk 38 leerlingen. De basisscholen zagen alle drie een dalend aantal leerlingen, waardoor de groepen kleiner werden en de kinderen leeftijdsgenootjes misten. ‘Het mooie van deze fusie is dat de drie scholen hiervoor zelf het initiatief namen’, aldus wethouder Stella van Gent. Ook burgemeester Janne-Wietske de Vries van Súdwest Fryslân vindt deze samenwerking een prachtig initiatief. ‘Met dit project zijn de mensen echt uit hun comfortzone gestapt omdat de scholen te klein zijn. In plaats van barricades op te bouwen om elk hun eigen school voor elke plaats te behouden, hebben ze de koppen bij elkaar gestoken om één goede gemeenschappelijke onderwijsvoorziening te creëren. Ze moeten heel wat voor het grotere geheel en de gemeenschap voor lief nemen. Dit moet worden geprezen en is tevens een prachtig voorbeeld van hoe het ook kan werken.’

Gezamenlijk hebben we deze onmoetings school gevormd, een school welke staat voor echte ontmoeting en aandacht. Een school met een specifieke eigen identiteit, die breed van opzet is. Een school welke voor alle ouders een goede plek voor hun kind biedt. Flexibiliteit, openheid, transparantie, uitnodigen tot ontmoeten, rust- en concentratieplekken en anders leren zijn allemaal begrippen die ons goed bekend zijn.

Ervaar het ontwerp zelf!

Mienskipsskoalle De Legeaën

Sibrandabuorren

BVO: 1006 m2

Frisse scholen Klasse B

BOUWJAAR

2020

OPDRACHTGEVER

Stichting Palludara

DEEL DIT PROJECT:

In samenwerking met: