Mienskipsskoalle De Legeaën

Sibrandabuorren

Mienskipsskoalle De Legeaën

HET FRIESE LANDSCHAP

In het schoolgebouw de Mienskipsskoalle zijn onderwijs, kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang, peuterspeelzaal en welzijnsactiviteiten voor kinderen samengevoegd. De nieuwe school past bij het type onderwijs, is toekomstbestendig en laat zich vooral als een prettig thuis aanvoelen.

Het interieurontwerp heeft als concept “Het Friese Landschap”. Trots mogen we zijn op de groene speelruimte, schone blauwe luchten en het ruisende riet op de achtergrond. De Minskipsskoalle staat in het Friese Landschap, blauw, groen en een accent geel verwijst naar de omgeving. “De Legeaën”, de lage landen met aardse tinten. Plekken die aanzetten tot ontwikkeling worden afgewisseld met plekken die aanzetten tot rust.

De school is in te delen in 3 zones; ontmoeten, ruiszone en rustzone. In de ontmoetingszone tref je elkaar en is de ruimte uitnodigend, je voelt de energie van anderen in de ruimte. In de ruiszone, wordt samengewerkt en overlegd. De setting is informeel, maar de beleving van de ruimte is anders, waardoor er meer rust heerst. In de ruimtes waar rust het thema is, vind je de ruimte om rustig te werken en te kunnen concentreren.

Voor de vloeren van de keuken en toiletten zijn de leerlingen gevraagd om een tegel met eigen patroon te tekenen en ontwerpen. Door de inbreng van de creativiteit van de leerlingen wordt de leef- en leeromgeving gepersonaliseerd.

Ervaar het ontwerp zelf!

Mienskipsskoalle De Legeaën

Sibrandabuorren

BVO: 1006 m2

Frisse scholen Klasse B

BOUWJAAR

2020

OPDRACHTGEVER

Stichting Palludara

DEEL DIT PROJECT:

In samenwerking met: