IKC MIDDELSEE

Leeuwarden

IKC MIDDELSEE

OMARMEN | VERBINDEN | ONTWIKKELEN

Wij zijn enorm blij en trots dat wij de architectenselectie van IKC Middelsee (integraal kind centrum) te Leeuwarden hebben gewonnen! In opdracht van PCBO Leeuwarden e.o. en Sinne Kinderopvang gaan wij dit ontwerp verder uitwerken. In het ontwerp hebben wij rekening gehouden met flexibiliteit – door te anticiperen op groei en krimp -, duurzaamheid en circulariteit. Deze onderdelen worden later in het proces verder uitgewerkt.

Van origine was op de locatie Middelsee een klein riviertje wat uitmondde in de Waddenzee, welke het water en het land scheidde. Door dichtslibbing en door de ijsdammen werd het land weer met elkaar verbonden. De natuur is een fascinerend iets, synoniem voor leven en ontwikkeling, alle onderdelen samen vormen dit. IKC komt aan de monding, een landmark, daar waar leven met de natuur, samenkomen, leren ontwikkelen, sport verbindingen leggen bij elkaar komen.

Het is een alzijdige locatie; van alle kanten kan je het gebouw zien en beleven. Waardoor we een functioneel, flexibel, compact en herkenbaar gebouw willen maken, van alle kanten. De locatie heeft twee belangrijke zichtlijnen die we in het gebouw betekenis geven. Een visuele connectie met het landbouwmuseum, de natuur en de wijk. Deze twee assen lopen van buiten naar binnen door. Het gebouw wordt geopend richting de wijk en omarmt als het ware de binnenruimte door het afronden van de hoeken.
Door de blokken langs een as te verschuiven worden de ruimtes met elkaar verbonden en komt het atrium in het hart van het gebouw te liggen. OMARMEN | ONTWIKKELEN | VERBINDEN. De inspiratie voor de gevel is gevonden in de Middelzee inpoldering, structuur van het landschap; uitstraling van rust en regelmaat en herkenbaarheid door de alzijdige behandeling.

De assen lopen van buiten naar binnen door in het gebouw en daar waar deze samenkomen ontstaat het hart (atrium) van het gebouw. Het programma is om deze assen heen gebouwd, waardoor alle lokalen een lichte en transparante uitstraling krijgen. De twee assen zie je duidelijk in het gebied teurgkomen. Op het plein staat natuurlijk spelen, sport, educatie en ontmoeten cenraal.  Ook in het interieur wordt deze zelfde openheid ervaren: de kleuren van de oude zee en het landschap worden vertaald naar het hedendaags, de lucht, de zee, de klei en het zand. Deze kleuren worden gebruikt om de oriëntatie in het gebouw te ondersteunen, vertalend naar de verschillende clusters en leeftijdsgroepen. Met het IKC willen we bijdragen aan een mooiere en schonere wereld. En waar we producten kunnen hergebruiken willen we dit ook doen, van een lineaire naar een meer circulaire economie.

Zie hieronder de video van ons ontwerp.

IKC MIDDELSEE

Leeuwarden

BVO: 2400 m2

Flexibel, duurzaam, circulair, hergebruik materialen

BOUWJAAR

2023

OPDRACHTGEVER

PCBO Leeuwarden, Sinne Kinderopvang

DEEL DIT PROJECT:

In samenwerking met: