CBS de Borg

Haren

CBS de Borg

EEN ONTWERP VAN JAARRINGEN

In samenwerking met de Gemeente Haren en CBS de Borg is er een plan van aanpak, ontwerpvisie en zijn er scenario’s uitgewerkt voor een uitbreiding van de basisschool CBS de Borg. We zijn begonnen met een brainstormsessie en vanuit hier zijn verschillende scenario’s opgesteld, afgewogen in een keuzematrix en voorzien van de voor-, nadelen en kostenindicatie.

LEES MEER
LEES MEER

Vanuit daar is een procesaanpak vastgesteld. In deze bundeling de rapportage van het haalbaarheidsonderzoek. Na een tweetal locatie bezoeken zijn wij met veel enthousiasme begonnen aan de voorbereiding van de brainstormsessie met het team van CBS de Borg. 

Concept gebouw
‘Jaarringen van de boomstam’ 
Het gebouw ontwikkeld zich als de jaarringen in een stam, je ziet de verschillende gebouwdelen groeien. De nieuwe aanbouw is qua volume behoorlijk en we willen met de vormgeving haar eigenlijk laten opgaan in de natuur. Haren is een zeer groene omgeving, hier sluiten we dan ook bij aan. We moeten op de locatie zelf een aantal bomen kappen om de nieuwbouw mogelijk te maken, we brengen deze bomen terug in het gevelbeeld. Ook zit er aan de buitenkant een klimwand.

Concept interieur
‘Boomhut’
Vanuit het thema van de boomtoppen, het groene karakter van Haren en de kleurstelling van het bestaande schoolgebouw sluiten we met het concept van de boomhut naadloos aan bij het exterieur. Van de boomtoppen tot de inrichting en de kleurstelling van het meubilair worden meegenomen in dit concept.

  • CBS de Borg
  • Haren
  • BVO: 700 m2 uitbreiding
  • Architectenselectie

BOUWJAAR

in ontwikkeling

OPDRACHTGEVER

Vereniging voor christelijk onderwijs Haren

DEEL DIT PROJECT:

In samenwerking met:

Menu