CBS de Borg

Haren

CBS de Borg

EEN ONTWERP VAN JAARRINGEN

In samenwerking met de Gemeente Haren en CBS de Borg is er een plan van aanpak, ontwerpvisie en zijn er scenario’s uitgewerkt voor een uitbreiding van de basisschool CBS de Borg. We zijn begonnen met een brainstormsessie en vanuit hier zijn verschillende scenario’s opgesteld, afgewogen in een keuzematrix en voorzien van de voor-, nadelen en kostenindicatie.

  • CBS de Borg
  • Haren
  • BVO: 700 m2 uitbreiding
  • Architectenselectie

BOUWJAAR

in ontwikkeling

OPDRACHTGEVER

Vereniging voor christelijk onderwijs Haren

DEEL DIT PROJECT:

In samenwerking met:

Menu