Onderwijscluster Triviant

Franeker

Onderwijscluster Triviant

VAN 0-16 JAAR ONDER ÉÉN DAK

Voorwaarde van de gebruikers was dat een ieder haar eigen identiteit, karakter en uitstraling vertaalt zou zien in het gebouw door kleur en materiaal. De kinderopvang is in hout gematerialiseerd, de basisschool in metselwerk en metaal. Beplating is gebruikt voor de middelbare school. Dit sluit aan bij het wat meer serieuze karakter dat zo’n middelbare school moet uitstralen. Hoe ouder je wordt, hoe professioneler de omgeving moet zijn. Dit concept in materialisering is doorgetrokken van het exterieur naar het interieur.

Op de locatie van de oude “Opslach” moest het bouwvolume een accent krijgen als tegenhanger van het Anna Maria van Schurman gebouw. Daarbij moest rekening worden gehouden met de geluidscontouren van de ringweg. En met bijzondere richtlijnen omdat de locatie deel uitmaakt van de Elfsteden route.

De interessante onderwijskundige vraag die speelde was een vanuit didactisch oogpunt: of de verschillende leeftijdsgroepen het wel leuk zullen vinden in één gebouw ondergebracht te worden en welke risico’s hieraan kleven? Deze vraag was tegelijkertijd ook de inspiratiebron voor de vormgeving van het gebouw. Voor ons is een onderwijsgebouw een vertaling van de onderwijsvisie van de gebruikers, maar ook de samenwerking mét de gebruikers, middelbaar onderwijs RSG Simon Vestdijk, basisonderwijs OBS de Opslach en kinderopvang Friesland. Eerst is een masterstudie gemaakt waarin vanuit één bouwvolume het gebouw is opgeknipt in drie delen voor de verschillende hoofdgebruikers. Het grote voordeel van drie instellingen in hetzelfde gebouw is het gebruik van gemeenschappelijke ruimten. Deze ruimte is dan ook centraal geplaatst en de volumes steken in die ruimte. De hoofdopzet, oftewel de buitenzijde, van het gebouw is ontstaan vanuit een eenduidige opzet en is vervolgens vertaald naar drie gebouwdelen met ieder hun eigen uitstraling rondom een gemeenschappelijke ruimte met de allure van een theaterzaal.

Vanwege de leerlijn van 0– 16 jaar, loopt het gebouw langzaam van één laag naar drie lagen. Je ontkomt niet aan de compactheid voor de basisschool, omdat deze over twee lagen loopt. Vervolgens is de middelbare school opgetild naar drie lagen zodat de begane grond transparantie biedt met toegangsfuncties en kantine. De kantine kan gekoppeld worden aan een gemeenschappelijke foyer die te gebruiken is voor grote bijeenkomsten. Bijzonder is vervolgens dat de foyer is voorzien van een groot podium dat tevens de kinderopvang is. Het lokaal van de kinderopvang is daarom ook één meter verhoogd en voorzien van flexibele wanden. Er is veel gebruik gemaakt van lichte scheidingswanden, zo zijn ook het muzieklokaal of een keuken uitwisselbaar. Flexibiliteit van deze grote ruimten is dan ook van groot belang.
Het interieur heeft een verloop van warme naar volwassen kleuren. De hoofdkleurstelling is terracotta, wat vooral terugkomt in de linoleum vloerafwerking. Het eigen karakter van elke school wordt tevens versterkt met één of meerdere eigen ingangen voor elke school. Ook de terreininrichting draagt hiertoe bij. Dit is een ‘shared space’, zo is het terrein voor auto’s alleen toegankelijk voor halen en brengen, parkeren voor personeel moet ook elders, waardoor er speelterreinen voor elke school zijn in een open terrein situatie.

Onderwijscluster Triviant

Franeker

BVO: 4800m2

Leerlijn 0-16 jaar, nieuwbouw, clustergebouw

BOUWJAAR

2011

OPDRACHTGEVER

RSG Simon Vestdijk vestiging Harlingen

DEEL DIT PROJECT:

In samenwerking met: