MFA Gorredijk

Gorredijk

MFA Gorredijk

DE HUISKAMER VAN GORREDIJK

Vanaf medio 2016 is Wijbenga | Tromp gestart met het ontwerp van het nieuwe MFA Gorredijk; een ontmoetingscentrum voor jong en oud, waar de kleinsten naar school gaan (Flambou, Trimbeets) zich door ontwikkelen tot jonge volwassen (Burgemeester Harmsmaschool) en als volwassenen kunnen genieten van de activiteiten in de Skâns. Kortom iedereen kan straks genieten van het culturele centrum Gorredijk!

In het voorjaar van 2016 heeft Wijbenga | Tromp de architectenselectie gewonnen van de uitvraag nieuw te realiseren Multifunctioneel Centrum te Gorredijk van ruim 7.000 m2, waarin twee basisscholen (Trimbeets en Flambou), het middelbaar onderwijs (Burgemeester Harmsmaschool) en het cultureel centrum (De Skâns) onder één dak worden gebracht. 2017 heeft als jaar centraal gestaan voor het fine-tunen van het PvE wat heeft geleidt tot aanpassingen in het schetsontwerp. Daarnaast was de afstemming met de vele stakeholders, waaronder het dorp Gorredijk, maar ook de schoolbesturen, verenigingen, gemeente en derden van belang. Per 2018 zal er worden gestart met het voorlopig ontwerp.

Eind 2019 is er besloten alleen het kindcentrum te realiseren, waarin obs De Treffer en Kinderwoud gehuisvest worden. Er is een nieuw ontwerp gemaakt volgens het principe ‘bewegend leren’ en ‘natuurlijk fit’. U kunt hier klikken om het nieuwe ontwerp te bekijken.

MFA Gorredijk

Gorredijk

BVO: 7.000m2

Burgemeester Harmsma school, BOS Trimbeets, OBS Flambou, De Skâns

BOUWJAAR

ontwerpfase

OPDRACHTGEVER

Gemeente Opsterland

DEEL DIT PROJECT:

In samenwerking met: