Gideon kerk

St. Annaparochie

Gideon kerk

INTERIEUR / RENOVATIE GIDEONKERK
Uit diverse inventarisaties en gesprekken was gebleken dat sinds enkele jaren het interieur en de inrichting van de Gideonkerk niet meer voldoet aan de wensen van verschillende doelgroepen. Er is behoefte aan een integraal beeld om de Gideonkerk opnieuw te positioneren.

Gideon kerk

St. Annaparochie

BVO: -

BOUWJAAR

OPDRACHTGEVER

Gideonkerk

DEEL DIT PROJECT:

In samenwerking met:

Niets gevonden.