Bonnetop

Sneek

Bonnetop

RENOVATIE & UPGRADING VAN KARAKTERISTIEK PAND UIT 1884

In het gerenoveerde pand aan de Looxmastraat 39 te Sneek vestigen zich de groepen 6,7 en 8 van basisschool de Bonnetop (onderdeel van de R.K.B.S. Bonifatiusschool). Het jarenlange ruimtegebrek is daarmee opgelost. Met het gehele projectteam hebben we een schoolgebouw opgeleverd waar leerlingen een fijne schooltijd hebben, leerkrachten met plezier werken, het schoolbestuur trots op is, de Gemeente een karakteristiek pand heeft weten te behouden, een opwaardering van de omgeving voor de bewoners hebben bewerkstelligd en wij als architect enorm blij zijn met het totaalbeeld. Onze visie Mens – Gebied – Gebouw verenigd in één ontwerp.

Van het maken van uitbreidingsplannen op de Leeuwarderweg tot het maken van een voorlopig ontwerp voor de oude “Muziekschool”. Wat heeft het gehele projectteam een fantastisch proces doorlopen. Als bureau werken wij vanuit de visie Mens | Gebied | Gebouw. Dat wil zeggen dat we beginnen bij de Mens. Wie wordt de toekomstige gebruiker en op welke manier kunnen wij de gebruiker betrekken bij het ontwerpproces. Dit hebben we gedaan door middel van een presentatieavond met een open gesprek. Tips, wensen en ideeën konden op tafel worden gelegd en hebben deze zoveel mogelijk, waar dit kon, meegenomen in het ontwerp. De toekomstige leerlingen hebben in hun klas moodboards gemaakt met hun beeld van een ideale school. Ook deze ideeën hebben we verwerkt.
Voordat we met het gebouw aan de slag gaan is het Gebied van belang. Immers een omgeving past zich minder makkelijk aan dan een gebouw. In een bestaande omgeving heb je met bestaande structuren en verkeersstromen te maken. Met de stedenbouwkundige van de gemeente hebben we dan ook de routing vastgelegd.
Wanneer je met de fiets komt, wat is dan je routing. Wanneer de kinderen met de auto worden gebracht, waar wordt er geparkeerd, waar vind men de kiss en ride. En wanneer de kinderen lopend gaan, wat is dan de route? Waar bevinden zich de pleinen en wat voor type pleinen zijn dit, actief, ontspannen? In samenspraak met de Gemeente Súdwest-Fryslân , omwonenden en de gebruiker is hier een ontwerp voor gemaakt en ook zo ter uitvoering gebracht.
Met het bestaande casco van de oude “Muziekschool” was het gebouw deels gereed. Wel moest het een grondige renovatie ondergaan. Om het weer te laten voldoen aan de eisen en wensen van nu is alles goed geïsoleerd, is het dak op zwakke plekken gerepareerd, lekkende dakramen vervangen en aan de buitenzijde heeft het pand zijn oude karakter terug gekregen, de gehele buitengevel is voorzien van nieuwe kozijnen. De grootste verandering is te zien aan de Kloosterstraat. De driedeling is weer terug en overal komt de roedeverdeling weer in. In de topgevel, centraal in het gebouw, is een compleet nieuwe hoofdentree gemaakt.
Door middel van een geheel nieuwe installatie, kabels, leidingen, goede verlichting en alles wat nodig is voor een fijn binnenklimaat en fijne leeromgeving is aangepakt.
De oude structuur van de school die het ooit had hebben we teruggebracht. Ruime, lichte, hoge lokalen wisselen elkaar af met leerpleinen ertussen. De ‘Huuskes’ zorgen ervoor dat de leerpleinen een rustige plek zijn geworden waar leerlingen geconcentreerd kunnen werken. In de Huuskes bevinden zich de naast de toiletten, ook de garderobe (met plek voor broodbakjes, gymtassen en schooltassen), de brandslanghaspel, een afsluitbare BSO – kast en is er plaats voor een bescheiden bibliotheek.
Door de hoge ramen en plafonds op bijna vier meter valt het daglicht geweldig naar binnen. De basis van het lokaal is een lichte pvc vloer. De wanden zijn rustig gehouden met één accentkleur achter het digibord. De zachtgroene tint geeft een rustige sfeer in het lokaal. Deze kleur is ook meegenomen in de pantry’s in het klaslokaal, de kapstokken in de hal en de Huuskes. Door de mogelijkheid om werk van leerlingen te exposeren aan het prikbord, op de legplanken of aan een spandraad is meegenomen in het ontwerp blijft elk lokaal opgeruimd.

Bonnetop

Sneek

BVO: 1100m2

Interieur, Frisse scholen Klasse B

BOUWJAAR

2016

OPDRACHTGEVER

Gemeente Súdwest-Fryslân

DEEL DIT PROJECT:

In samenwerking met: