Privacyverklaring

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Dit houdt in dat u het recht heeft om te weten welke gegevens wij van u hebben, wat wij daar mee doen en hoe wij deze beveiligen. Door middel van onze privacyverklaring hopen wij u duidelijkheid te geven over hoe wij met deze gegevens omgaan.

Wie zijn wij

Wijbenga | Tromp Architecten en Adviseurs bv is gevestigd in Sneek en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 01100400.

Persoonsgegevens waarover wij beschikken

Door gebruik te maken van de diensten van Wijbenga | Tromp Architecten en Adviseurs bv of een formulier op deze website in te vullen, kunnen wij beschikken over uw persoonsgegevens.

Waar gebruiken wij deze gegevens voor

Deze gegevens gebruikt Wijbenga | Tromp Architecten en Adviseurs bv voor haar administratie en werkzaamheden m.b.t. het uit voeren van haar projecten. Indien van toepassing kan het nodig zijn uw gegevens te gebruiken in het geval van contracten en vergunningaanvragen voor het project.

Hoe lang bewaren wij deze gegevens

Wij bewaren de gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de werkzaamheden te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de wettelijke bewaartermijnen voor persoonsgegevens.

Bescherming van uw gegevens

De persoonsgegevens waarover wij beschikken zijn digitaal opgeslagen. De computers waar uw gegevens staan opgeslagen zijn beschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord. Indien (één van) deze computer(s) zou worden gestolen zullen wij aangifte doen van een zogenaamd “datalek” bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactformulier

Wanneer u op onze website een formulier invult, verzamelen wij uitsluitend de door u ingevulde persoonsgegevens, zoals naam en e-mailadres. Deze persoonsgegevens gebruiken wij alleen om contact met u op te nemen naar aanleiding van uw reactie.

Indien u ons een e-mail stuurt, worden de gegevens die u ons verstrekt bewaard zolang dit nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling van uw e-mail.

Circa drie keer per jaar versturen wij een nieuwsbrief, welke wij naar onze relaties zenden. U heeft altijd de mogelijkheid om u af te melden voor deze nieuwsbrief. Uw gegevens worden niet gedeeld met derden, tenzij u daarvoor schriftelijk toestemming heeft gegeven.

Website

Onze website slaat geen persoonsgegevens of privacygevoelige informatie op.

Cookies

Wij gebruiken alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Statistieken

Onze website houdt wel statistieken bij, echter bevatten deze geen privacygevoelige informatie.
De gegevens die worden verzameld kunnen niet aan een persoon worden gekoppeld, omdat wij geen IP-adressen opslaan.

Uw gegevens inzien, wijzigen of verwijderen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@wijbengagroep.nl. Wij zullen zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 2 weken, op uw verzoek reageren.