Workshop Madaster

Afgelopen week heeft Wijbenga | Tromp een workshop georganiseerd over het toepassen van Madaster, om een materialenpaspoort te maken voor de Mienskipskoalle Sibrandabuorren.

Een gebouw is circulair als bij de bouw en het beheer voorraden in een gesloten kringloop worden gehouden, zonder schadelijke emissies naar lucht, water en bodem. Om hier grip op te krijgen maakt Wijbenga | Tromp gebruik van een materialenpaspoort, opgesteld aan de hand van Madaster. Door Madaster krijgen materialen een identiteit en kan de afvalstroom beperkt worden, want afval is materiaal in anonimiteit.
Een materialenpaspoort maakt inzichtelijk welke materialen en producten in een gebouw zijn gebruikt en in welke hoeveelheden. Daarnaast bevat het informatie over de samenstelling van de materialen en producten, de locatie en de financiële en circulaire waarde. Door dit materialenpaspoort wordt het hergebruik van materialen, het minimaliseren van afval en daarmee het besparen van kosten eenvoudiger.

Tijdens deze workshop hebben wij laten zien hoe we Madaster toe passen bij de Mienskipskoalle. Dit hebben wij gedaan door een presentatie te geven over circulariteit in het algemeen en de werking van het Madaster platform. Vervolgens zijn we ingegaan op het proces en de voortgang van het materialenpaspoort van de Mienskipskoalle. Ook werden een aantal obstakels en oplossingen met betrekking tot het BIM-model, Madaster, en de koppeling tussen deze twee onderdelen gedeeld, bediscussieerd en geëvalueerd met de aanwezige partijen. Als afsluiting is de voortgang besproken en de te nemen vervolgstappen om tot een compleet materialenpaspoort te kunnen komen voor de Mienskipskoalle Sibrandabuorren.