Wonen waar je hart ligt.

“Wonen waar je hart ligt.”

Wonen waar je hart ligt is een actueel thema,  landelijk …maar ook in de gemeente Súdwest Fryslân.

Dinsdagavond 25 januari jl.  werd hiervoor een digitaal wooncafé georganiseerd, waar wij met veel betrokkenheid aan hebben deelgenomen. In het webinar kwamen diverse sprekers vanuit de dorpen en kernen aan bod, allen met het doel de leefbaarheid en aantrekkelijkheid van woningbouw voor jongeren, starters en senioren bereikbaar en betaalbaar te houden.

De transformatie van het voormalige schoolgebouw, De Twatine in Gauw, werd ook door dorpsbelang, dhr. Molenmaker toegelicht. Samen met Bouwcollectief hebben wij vormgegeven aan de nieuwe planvorming en worden er nu 8 appartementen voor starters en senioren gerealiseerd. Ook de krant heeft ook dit project aangehaald als voorbeeld, zie artikel hieronder.

# starters-& seniorenwoningen # bereikbaar en betaalbaar wonen# leefbaarheid # transformatie tot wonen # wonen met zorg #

Klik hier voor meer informatie over dit project