Presentatie voorlopig ontwerp aan werkgroep CBS de Borg, Haren

In samenwerking met gemeente Haren en basisschool CBS de Borg is er een plan van aanpak, ontwerpvisie gemaakt en zijn er scenario’s uitgewerkt voor de verbouw en uitbreiding van de basisschool. Semipermanente ruimtes zullen permanent worden vervangen en de noodlokalen kunnen weg. Het is de bedoeling om meer klaslokalen, vergader- en overlegruimtes te realiseren. Op woensdag 20 maart is het voorlopige ontwerp gepresenteerd aan de werkgroep. Dit werd zeer positief ontvangen. Hier alvast een glimp van het project.

[ultimate_spacer height=”150″]
CBS de Borg Haren
CBS de Borg Haren