Presentatie ROC Studenten

Presentatie ROC Bouwstudenten

Onlangs zijn bouwstudenten van het ROC Sneek gestart met de opdracht om een supermarkt herontwerpen. WTAA is de opdrachtgever en afgelopen vrijdag werd het herontwerp van de Poiesz in Scharnegoutum bij ons op het kantoor gepresenteerd. In groepjes van 2 werden er pitches gedaan van 2 minuten, dit was een erg leuk tussen moment. Over 10 weken het definitieve voorstel!

Bouwstudenten herontwerpen supermarkt