POSITIEVE REACTIES OP NIEUW LOGEERHUIS KLIM-OP KAMPEN

Klimop Kampen Philadelhia Zorg
Klimop Kampen Philadelhia Zorg

Het plan voor een nieuw te bouwen logeerhuis naast het bestaande expertisecentrum de Klim-op is inmiddels gepresenteerd aan de opdrachtgever, medewerkers en ouders van de kinderen. Een tijdelijke oplossing voor het logeerhuis Kamperfolie wordt vervangen door een permanente locatie. Kamperfoelie is onderdeel van het expertisecentrum de Klim-op welke kinderen en jongeren met verstandelijke en/of meervoudige beperkingen vele diagnostische- en begeleidingsmogelijkheden biedt.  

De reacties waren erg positief en het ontwerp werd mooi gevonden. ‘De tijdelijke situatie (prefeb barakken met slechte klimaat omstandigheden) wordt nu eindelijk in een volwaardige situatie omgezet’. De positie is zodanig gekozen dat de net nieuwe speeltuin en de bestaande route met het parkeren naar het dagbestedingsgebouw kunnen worden gehandhaafd. De speeltuin is door deze ingreep zowel door dagbesteding als door het logeerhuis bereikbaar.

Het idee achter het ontwerp is één creëren dat geen afbreuk doet aan het bestaande dagbesteding gebouw. Het ontwerp heeft een daklijn (luifel) dat als vrije vorm over het logeerhuis komt te liggen, met onder het dak een lichte en waar mogelijk transparante gevel. Het gebouw wordt vanwege de functie wel kantig waardoor de ronde, glooiende vorm van de luifel een wisselend diepte overstek oplevert. Om het gebouw te verankeren in de omgeving hebben we gekozen om een tweetal metselwerk blokken in het ontwerp op te nemen. Eén blok staat evenwijdig aan de Cellesbroekseweg en het andere blok staat hier haaks op. Dit ook om de stedenbouwkundige ruimte goed te markeren.

Momenteel bevind het ontwerp zich in de schetsontwerp fase en er wordt hard gewerkt om het plan verder uit te werken.