Oplevering Mienskipskoalle!

Op 25 juli hebben de kinderen van de Mienskipsskoalle in Sibrandabuorren een bezoek gebracht aan hun nieuwe school. De school is opgeleverd en na de zomervakantie beginnen de bijna honderd schoolkinderen op de nieuwe school.

Voor meer informatie over dit project kunt u hier klikken.