Opening MFC It Stedhûs Berlikum

Opening MFC It Stedhûs Berlikum

Afgelopen zaterdag 3 juni werd onder grote belangstelling in Berlikum It Stedhûs door wethouder|locoburgemeester Jan Dijkstra van Gemeente Waadhoeke geopend. Een dag vol gezelligheid en activiteiten in en rondom het verbouwde MFC, wat een feest! Samen onder één gebouw met vele mogelijkheden was de reden van diverse verenigingen en maatschappelijke instellingen om de neuzen bij elkaar te steken en dat heeft geleid tot de uitbreiding|verbouw van de KruisKerk.
Het resultaat mag er wezen! Een prachtig gebouw met ruimte voor vele activiteiten voor de jeugd, kerkdiensten en maatschappelijk werk zoals de WMO. De gebruikers van It Stedhûs is inmiddels een mooie grote club:

 • Connexa
 • Protestantse Gemeente Berltsum
 • Muziekvereniging ‘OpMaat’
 • Toneelvereniging ‘Elts Syn Rol’
 • Certe
 • GGD Fryslân
 • Thuiszorg Het Friese Land
 • Groene Kruis Uitleen
 • Fysio De Trije
 • Fysio Stiens
 • Doarpshûs ’t Heechhout
 • Bliid Boadskip Sjongers
 • It Piipskoft
 • Verloskundige Praktijk Stiens

De werkgroep, de ridders in het toneelstuk, hebben 13 jaar gestreden voor hun Stedhûs Berlikum. Knopen tellen was iedere keer weer de uitdaging! Met al hun inzet en doorzettingsvermogen is het gerealiseerd! Iets om GRUTSK (= fries voor trots) op te zijn.

In 2013 is WTAA gevraagd om mee te denken. Met de verschillende werkgroepen zijn programma’s, activiteiten, relatieschema’s etc. tot stand gekomen. Onze opgave was om van veel verschillende locaties en gebruikers naar 1 gebouw te gaan, waar samenkomen en verbinden van jong en oud centraal staat. De betekenis van deze ontmoetingsfunctie is GRUTSK. En wij zijn ook trots dat we hier samen met alle ridders aan mee hebben mogen werken!

Voor de opening heeft Wijbenga|Tromp een 3d maquette van haar ontwerp aangeboden.

Opening MFC It Stedhûs Berlikum