MFC It Stedhûs Berltsum

MFC It Stedhûs Berltsum

Er wordt hard gewerkt in Berlikum! De aanbouw van MFC It Stedhûs in Berltsum is nu duidelijk zichtbaar door de staalconstructie die aan de kerk vast gemaakt is.

De nieuwe uitbreiding van zo’n 600 m2 bestaat uit multifunctionele ruimten en een foyer die aansluit op de grote zaal. Deze zaal kan zondags ingezet worden voor de kerk, terwijl op andere avonden er bijvoorbeeld een uitvoering is van de muziekvereniging Op Maat. Ook de Jeugdsociëteit It Piipskoft, doarpshûs It Heechhout en vereniging het groene kruis Berlikum-Wier worden gevestigd in het nieuwe MFC.

Dit mooie project is ook te volgen via de opdrachtgever en aannemer:

https://itstedhus.frl/galerij/

https://www.facebook.com/ItStedhusBerltsum/

https://nl-nl.facebook.com/groendijkaannemersbedrijf/