MFA GORREDIJK, 1 JAAR LATER…

MFA Gorredijk

In Gorredijk komt een nieuwe Multi functionele accommodatie. In de MFA komen sociale en culturele activiteiten, basisonderwijs, middelbaar onderwijs en kinderopvang samen. De locatie is bij de huidige Burgemeester Harmsma School en de oude Trimbeets basisschool. Het project is een samenwerking tussen De Skâns, OBS Flambou | Trimbeets, Burgemeester Harmsma school en Gemeente Opsterland.

Afgelopen jaar hebben we uitvoerig met de verschillende partijen gesproken en alle ideeën vertaald in eerste schetsen. Ook zijn er allerlei verschillende scenario’s doorgerekend. Het lijkt misschien niet zo, maar er is veel werk gedaan. Aan de gemeenteraad en de klankbordgroep MFA Gorredijk hebben we in twee aparte bijeenkomsten een presentatie gegeven. In deze presentatie hebben we de gemeenteraad en de klankbordgroep meegenomen in onze gedachten over hoe het mogelijke ontwerp van de MFA Gorredijk in de omgeving kan worden ingepast. Dit is gebeurd op basis van wensen/ideeën van De Skâns, BHS en OBS Flambou | Trimbeets. De presentatie was met name bedoeld te laten zien waar we staan in het proces en wat de denkrichtingen zijn.  Op de inloopbijeenkomst van 16 november 2017 voor het dorp is iedereen geïnformeerd en gevraagd om mee te denken hoe zij hun ideale buitenruimte zien en wat aanspreekt.

Op dit moment ligt er een structuurontwerp waar alle partijen een akkoord op moeten geven voor we verder kunnen. Wat er tot nu toe bekend is,  is dat de MFA Gorredijk een centrum wordt waarin alle partijen zijn gehuisvest en samenwerken, daar waar het meerwaarde biedt en synergie oplevert. De focus ligt op de gezamenlijke activiteiten op een plek, waar partners kunnen samenwerken voor, door en met inwoners van Gorredijk en omstreken.

Om dit project te bekijken, klik hier.