Kijkje op de bouw…

Wat is het toch een feest! Een kijkje nemen op de bouw bij de Treffer in Gorredijk en het ontwerp tot leven zien komen. In samenwerking met Jorritsma Bouw uit Bolsward wordt het nieuwe kindcentrum een fijne en veilige plek voor alle kinderen, ouders, leerkrachten en een ieder die bij de school betrokken is.

Het ontwerp is gemaakt volgens het principe ‘bewegend leren’ en ‘natuurlijk fit’. De kinderen zitten straks niet langer dan twintig minuten achter elkaar aan een tafeltje. Bewegen wordt onderdeel van een les. Het nieuwe schoolgebouw en de omgeving zijn afgestemd op dit onderwijsconcept. Ook de kinderopvang sluit aan bij het concept van De Treffer.

Naar verwachting opent De Treffer in het voorjaar 2022 haar deuren.

Wordt vervolgd >