INSPIRERENDE DAG IN CIRCL AMSTERDAM, CIRCULAIR BOUWEN IN ÉÉN DAG

Vrijdag 16 maart jl. hebben Albrecht en Tineke Wijbenga de CIRCL in Amsterdam bezocht en deelgenomen aan seminar: Circulair Bouwen in 1 dag: De Bouwstenen.

Nederland kan koploper zijn in Europa als wij onze bouwkennis en kunde verduurzamen en hereiken op de principes van circulair bouwen met veilige materialen. Circulair bouwen vereist eerst een andere mindset een denkpatroon over hoe producten zijn ontworpen, waarvan ze zijn gemaakt en wat er na het gebruik mee kan gebeuren. Wanneer dit de leidraad is van de productontwikkelaars en producenten krijgt de bouwketen de keuze innovatieve materialen te gebruiken. Over de “bouwstenen” met hun kwaliteitsaspecten gaat dit seminar. Cradle-to-Cradle waarden komen namelijk niet allen mens en milieu ten goede. In grondstoffen-efficiëntie en recycling voert Nederland de internationale lijstjes aan maar concrete toepassing van circulaire waarden in de hele bouwketen maken ons land pas echt “gaaf”.

CIRCL AMSTERDAM

De overheid heeft het doel van Nederland de eerste volledig circulaire economie ter wereld te maken en streeft naar een reductie van 50% van het gebruik van primaire grondstoffen tegen 2030. Het gebruik van primaire bouwmaterialen moet verminderen terwijl bouwafval tegelijkertijd circulair moet worden. De bouwsector is nu nog een grondstof- en energie-intensieve sector. Circulaire bouwen heeft de toekomst! Wanneer ontwerpers en eigenaren actief C2C-producten verkiezen voor circulair bouwen, is de basis gelegd voor een ware circulaire economie. Deze 1-daagse cursus maakt deelnemers bewust van de circulaire waarden, maakt Nederlandse bouwprofessionals betrokken en praat hen bij over het raamwerk en de principes van Cradle-to-Cradle Design.

Het programma bestond o.a. uit bijdragen van SGS Search, BAM, Delta Development, Plantronics, Arup, C2C, ExpoLAB, Arche, Lieve Claseys) en ging over thema’s als :

  • Toxicologie (materialen, gezondheid & circulaire gebouwen)
  • Hoe een opdrachtgever hier mee omgaat? (plantronics)
  • De aannemer (BAM)
  • De architect ( 3xn
  • De producent, de inkoop, het gebouw, de waardeketen en de materialenbank.
“Een waardevolle en zeer inspirerende dag in een prachtige omgeving”:

aldus Albrecht en Tineke Wijbenga.