Feestelijke opening IKC De Toekomst Bakhuizen

Afgelopen vrijdag was de officiële opening van IKC De Toekomst in Bakhuizen. Het was een feest!
De directeur Bento Busse deed het openingswoord. De kinderen hadden een prachtig lied ingestudeerd en zongen dit op het schoolplein. Daarna volgde  de openingshandeling en daarbij werd ook het nieuwe logo onthuld.

Eenmaal binnen deden o.a. Dominicus Hooghiemstra (BMS),  Luciënne Boelsma (voormalig wethouder Fryske Marren) en een oud-directeur een toespraak “Oer de Hege”, over de rijke historie van RKPC. Er werd mooi verwoord hoe vroeger al de samenwerking tussen rooms-katholiek en protestants-christelijk onderwijs is ontstaan en nu in De Toekomst verder doorgaat. Respect en waardering voor alle leerkrachten, ouders, leerlingen die tijdens de bouwfase vaak moesten verhuizen. Lessen gingen gewoon door terwijl ernaast werd gebouwd. Een intensieve periode, maar het resultaat mag er zeker zijn!

IKC De Toekomst is ook een mooi voorbeeld van circulariteit; de transformatie van een bestaand schoolgebouw naar een compleet nieuwe omgeving, bijna niet meer te herkennen. Wij hebben deze transformatie ontworpen en uitgewerkt. Door het brengen van zicht & lichtlijn ontstaat een transparantie waardoor samenkomen en leren wordt gestimuleerd. Een fijne en rustige leeromgeving, met gastvrije ontmoeting met de keuken, doelokaal en de tribunetrap.  De instructielokalen kunnen met grote schuifpuien vergroot worden met het leerplein en aan de andere kant de buitendeur per lokaal; buiten lesgeven nodigt nu wel heel erg uit!