Eerste paal Mienskipsskoalle De Legeaën

Mooier weer konden we ons niet wensen bij de eerste (symbolische) paal voor de nieuwe Mienskipsskoalle. Er was veel belangstelling en de plaatjes met de gele helmpjes spreken voor zich, hier doen we het met zijn allen voor, de kinderen die straks een school in gebruik mogen nemen die past bij het type onderwijs, toekomstbestendig is en vooral als een prettig thuis aanvoelt.

En over een mooie gebeurtenis wordt veel geschreven:

Dit was te lezen in de nieuwsbrief van de Mienskipsskoalle De Legeaën te Sibrandabuorren:

1e peal nijbou
It is sa fier. It wurdt no ECHT!
De 1e peal is symbolysk de grûn yn heid!! Mei de âldste learling Ritske Dykstra, de jongste learling Silte Walstra, peuter Age Bakker en 4 Legeanster ynwenners Bernard Abma, Sym Jellema, Douwe Wester, Jelle Bouma en us wethâlder Stella van Gent, pakten it kado, de 1e peal út en heiden him der fakkundich yn. De Lege Geaën Fan Foar en Meielkoar!!
Mei de hân en mei help fan Gerbrandy út Wommels gong it fantastysk!! Der wienen in soad Legeansters en nei ôfrin krigen we allegear in stik oranjekoek en bernesjampanje.

In de maanden september en oktober storten medewerkers van bouwbedrijf van der Meer en Bouwcollectief Sneek de fundering en de vloeren en zal de staalconstructie geplaatst worden. Alles verloopt tot nu toe nog steeds voorspoedig!!

Voor het bericht in het Sneeker Nieuwsblad:

Sneeker Nieuwsblad: Eerste paal Mienskipsskoalle in de grond

Heeft u het artikel in de Leeuwarder Courant al gelezen?