Een duurzame partner.

Circulariteit is een duurzame vorm van bouwen waarbij zoveel mogelijk herbruikbare grondstoffen worden gebruikt en zo min mogelijk eindige bronnen. Maar het is veel meer dan dat. Het gaat ook over het zo lang mogelijk blijven gebruiken van een gebouw.

Basisingrediënten voor een toekomstbestendig gebouw:
– Energiezuinig (BENG, ENG)
– Led-verlichting
– Natuurlijke lichtinval
– Verantwoord
– Deels hergebruik van bestaand meubilair
– Recyclebare en biologisch afbreekbare materialen

Deze manier van denken, ontwerpen en werken is naar onze mening veel duurzamer dan alleen het materiaalgebruik registreren. De vormgeving dient zo te zijn dat gebruikers als vanzelf ook op een verantwoorde en duurzame manier omgaan met de omgeving.

Bijvoorbeeld door meerdere doelgroepen er gebruik van te laten maken. Een schoolgebouw dient overdag voor lesgeven, maar staat in de avonden leeg. Bij Ontmoetingsschool de Oanrin in Arum wordt het gebouw ’s avonds gebruikt door het Dorpsbelang.

Echter zijn er tegenwoordig veel verschillende manieren om duurzaamheid en circulariteit in kaart te brengen, hieronder lichten wij twee verschillende manieren toe.

.

.

GPR – Gebouw

.

.

Om de duurzaamheid van de Oanrin in kaart te brengen hebben wij de tool GPR-gebouw gebruikt. Het idee achter De ontmoetingsschool de Oanrin is dat het er niet aanvoelt als een schoolse omgeving en dat kinderen zonder druk of stress met inspirerende ideeën kunnen komen.
Voor de afwerking van zowel interieur als exterieur hebben wij gekozen voor onderhoudsarme en zo duurzaam mogelijke materialen, die het totaal beeld ondersteunen.

GPR- gebouw werkt met rapportcijfers voor de thema’s energie, milieu, gezondheid, gebruikskwaliteit en toekomstwaarde. Het cijfer 6 komt overeen met het geldende Bouwbesluitniveau. Hieronder kunt u de resultaten van de Oanrin zien.

Een belangrijk aspect van het nieuwbouw project IKC Middelsee in Leeuwarden is dat kinderen leren over hoe we duurzamer en zuiniger kunnen leven, wonen en werken. Een circulair schoolgebouw is daarbij een logische keuze. Maar hoe bouw je een circulair schoolgebouw dat bovendien voldoet aan de onderwijseisen van deze tijd? En hoe maak je die circulariteit meetbaar?

Om deze circulariteit in kaart te brengen wordt gebruik gemaakt van BCI, Building circularity index. Dit is een meetinstrument om de circulaire potentie van een gebouw te bepalen. Niet alleen het grondstof- en materiaalgebruik wordt inzichtelijk gemaakt, maar ook de losmaakbaarheid van een gebouw.

BCI – Building circularity index

.

Project: IKC Middelsee

Voor de Mienskipskoalle de Legeaen hebben wij een materialen paspoort gemaakt met behulp van Madaster. Lees hier meer over hoe wij dit gedaan hebben.