De overeenkomsten zijn ondertekend!

Binnenkort wordt er een begin gemaakt met de grondwerkzaamheden op het terrein. De bouwput wordt gegraven en deze grond wordt gebruikt voor de voorbelasting van het plein. Voor als nog staan de heiwerkzaamheden eind september/begin oktober gepland. De Mienskipskoalle De Legeaën komt voort uit samenwerking van drie basisscholen in de omgeving. Van deze drie is CBS De Twatine in Gauw de grootste, met 58 leerlingen.

Mienskipsskoalle Sibrandabuorren