Nieuw Multifunctioneel Centrum Berlikum krijgt vorm

Na jaren lang plannen en overleggen begint de transformatie van kerk naar multifunctioneel centrum binnenkort.

Het plan om de oude Kruiskerk uit te breiden loopt al 8 jaar. Het bestemmingsplan riep in de eerste instantie weerstand op, omdat het niet mogelijk was om op de locatie een jeugdhonk en uitbreiding aan de achterzijde te realiseren. Echter is dit jaar het nieuwe bestemmingsplan vastgesteld, waarna er een omgevingsvergunning verleend kan worden.

De nieuwe uitbreiding van zo’n 600 m2 bestaat uit multifunctionele ruimten en een foyer die aansluit op de grote zaal. Deze zaal kan zondag ingezet worden voor de kerk, terwijl op andere avonden er bijvoorbeeld een uitvoering is van de muziekvereniging OpMaat. Ook de Jeugdsociëteit It Piipskoft, doarpshûs It Heechhout en vereniging het groene kruis Berlikum-Wier worden gevestigd in het nieuwe MFC.

De bestaande Kruiskerk is een markant gebouw binnen Berlikum en heeft een eigen geschiedenis binnen de kerkgemeente. De transformatie van een kerkgebouw naar een multifunctioneel centrum wilden wij doen met respect voor het bestaande gebouw. We hebben ervoor gekozen om de gebogen gevel van de uitbreiding door te laten lopen in de luifel voor de bestaande Kruiskerk. Op die wijze ontstaat er een duidelijk verschil tussen nieuw en bestaand.

Als alles mee zit mogen de deuren voor de zomer van 2022 voor het eerst open!