De kinderen van de Mienskipsskoalle leggen het natuurgebied bij de school aan