Bouw Mienskipskoalle vordert

De Mienskipskoalle De Legeaën krijgt vorm!

Het wordt verwacht dat de bouw voor de zomer wordt afgerond.