Biophilic Design

Mijn naam is Tara van der Schaaf en ik ben afgestudeerd met het onderwerp ‘Biophilic Design in een aangepast ontwerp voor het IKC Middelsee’ voor de minor Architectuur binnen de opleiding Bouwkunde aan de NHL Stenden Hogeschool. Dit heb ik uitgevoerd voor het bedrijf Wijbenga Tromp Architecten en Adviseurs. Hierover kort een samenvatting over het onderzoek:

Kinderen spenderen minimaal 7250 uren verdeeld over acht jaar op de basisschool. De huidige ontwerpen van schoolgebouwen voldoen niet aan de fundamentele ontwikkelingsbehoeften van kinderen. Om deze reden is gekeken naar het nieuwbouw project IKC Middelsee. Er is onderzocht of dit gebouw wél voldoet aan de ontwikkelingsbehoeften van kinderen, en – indien dat niet het geval is – hoe er aanpassingen in het ontwerp gedaan kunnen worden om ervoor te zorgen dat het gebouw hier wel (deels) aan kan voldoen. Aan de behoeften kan voldaan worden middels de Nature of Space. Dit valt binnen Biophilic Design. Het huidige ontwerp van het IKC Middelsee voldoet niet aan de fundamentele behoeften en sociale- en emotionele ontwikkeling van kinderen. Met het behoud van de constructie van het huidige ontwerp is een voorstel voor een voorlopig ontwerp samengesteld die voldoet aan de fundamentele behoeften en sociale- en emotionele ontwikkeling van kinderen. De video is het uiteindelijk prototype geworden.

Gefeliciteerd Tara van der Schaaf.

Yess geslaagd!