BIM ILS Ontwerp en Engineering

BIM ILS
Het werken in 3D wordt steeds belangrijker in de bouwwereld, waardoor de gebouwmodellen ook steeds beter worden. Deze modellen worden verstrekt aan verschillende partijen. Maar samenwerken met deze partijen in 3D gaat nog niet vanzelf. Door de jaren heen hebben architecten, adviseurs en bouwbedrijven hun eigen methodieken op het gebied van modelleren ontwikkeld. Om een einde te maken aan deze chaos van eigen methodieken zorgt de BIM basis ILS voor basisafspraken over hoe informatie uit modellen het best kan worden uitgewisseld. Iedereen weet waar informatie te vinden is en hoe informatie moet worden aangeleverd.

Veder met BIM ILS O & E
Bij de ILS Ontwerp en Engineering (BIM ILS O&E) gaat het om het ontwerpproces en is nagedacht over welke informatie nodig is om tot een integraal ontwerp te komen en voor te sorteren op de engineering samen met de producerende en leverende partijen. Een aantal weken geleden hebben wij een toelichting van Van Wijnen ILS O&E gehad.  Inmiddels hebben wij alle voorbereidingen gereed en zijn wij gestart met het eerste project in BIM ILS O&E.  De eenvoud en het beperkte aantal afspraken moet leiden tot een brede toepassing en draagvlak bij de verschillende partijen. De partijen zullen hun kennis en ervaring uitwisselen, waardoor de afspraken verder uitgewerkt kunnen worden. Met deze nieuwe ontwikkelingen zetten wij samen met verschillende partijen een stap voorwaarts, richting een goede samenwerking in 3D modellen!