Arum in de steigers!

Arum in de steigers!

Er wordt hard gewerkt aan de bouw van de nieuwe ontmoetingsschool De Oanrin in Arum. Het metselwerk wordt opgetrokken, het gebouw staat vol in de steigers.
Voor de nieuwe school is het gevelconcept is gebaseerd op sediment, het toepassen van de ‘natuurlijke’ ingrediënten; de ondergrondse lagen in de klei, met diverse kleuren op een basement van donker metselwerk, welke een stevige basis vormt om verder op te bouwen.
In de omgeving van Arum is veel sediment – (afzetting) grond wat ontstaat door wind, water en/of ijs getransporteerd materiaal.

Arum in de steigers!