MENSENDENKEN

In de afgelopen jaren hebben we gewerkt aan de ‘aanvliegroute’ van onze diensten, dit is vertaald naar de visie: MENS-GEBIED-GEBOUW. Deze visie is ontstaan vanuit de WHY-gedachte: Waarom maken wij gebouwen? en als we ze dan maken, waar worden we dan blij van?

Daarbij kom je bij de MENS uit en is het gebouw ‘slechts’ een middel. Een onderdak, waar een activiteit in plaatsvindt; of het nu om wonen, werken, leren, ont zorgen, ontspannen gaat. Het gevoel van een ruimte en de ruimte zelf bepalen de mensbeleving; iets waarbij zowel het gebouw, de omgeving als de binnenkant facetten zijn die allemaal meebepalen.

Door vanuit een ‘guest journey’ gedachte een nieuwe opgave te benaderen hebben we oog voor aspecten, als hoe je naar een gebouw toekomt, is het makkelijk vindbaar, zijn de faciliteiten goed geregeld (aanduiding, parkeren, entree), maar ook of een gebouw logisch (aanvoelt) is gesitueerd, zoals de oriëntatie (zichtlijnen), zonligging, etc. Het goed vormgeven van ruimtes is dan ook een kunst en dit tezamen met een goede toepassing en harmonie van materialen en kleuren, door vertaald van exterieur naar interieur, bepaald de totaalbeleving.

mensendenken